jouer lietuviškai

jouer vertimas vaidinti, žaisti, interpretuoti, atlikti, statyti, lažintis, statyti sumą, veikti, pradėti veikti, įsigalioti, dėtis, būti vaidinamam, groti, eiti, lošti, dainuoti, šokti, žaisti su, rodyti, išstatyti, korta, mesti burtus, mesti monetą, žaisti kauliukais, sakyti kalambūrus, dėtis, groti, vaidinti, pasisekti, barbenti, trimituoti, stumtis alkūnėmis, barbenti, smuikuoti, apsimetinėti, nuduoti, būti vaidinamam, despotiškai elgtis su, dėtis, įsivaizdinti, lošti, vaidinti, veikti, apsimesti, despotiškai elgtis su, įsivaizdinti, garbingai elgtis, apgauti, apmauti, apmulkinti, apsukti, išvilioti, klaidinti, persimesti į kitą pusę, prigauti, sugluminti, sugundyti, suvedžioti, tarnauti dviem šeimininkams, apgauti, apkvailinti

 • commencer à jouer () užgroti
 • jouer à (v.) vaidinti, dėtis, žaisti, lošti, būti vaidinamam, žaisti su
 • jouer à () žaisti, nuduoti, išdarinėti, išdirbinėti
 • jouer aux dés (v.) žaisti kauliukais
 • en train de jouer žaidžiantis
 • jouer bruyamment (v.) siausti, šokinėti, šėlioti, išdykauti
 • jouer de la flûte (v.) groti, dūduoti, švilpti
 • carte à jouer (n.) korta, žaidimo korta
 • Carte à jouer Žaidimo korta
 • jouer avec sa vie (v.) žaisti su mirtimi, rizikuoti savo gyvybe
 • action de jouer du pipeau (n.) grojimas, dūdavimas
 • jouer avec le feu žaisti su ugnimi
 • jouer de (v.) vaidinti, dėtis, būti vaidinamam, groti
 • action de jouer de la cornemuse (n.) grojimas, dūdavimas
 • jouer au golf (v.) žaisti golfą
 • jouer aux boules (v.) žaisti kėgliais
 • jouer de la batterie (v.) barbenti
 • jouer avec les mots (v.) sakyti kalambūrus
 • jouer de chance (v.) pasisekti
 • jouer des coudes (v.) stumtis alkūnėmis
 • jouer du tambourin (v.) barbenti
 • jouer en harmonie (v.) darniai dainuoti/groti
 • jouer la comédie (v.) apsimesti, despotiškai elgtis su, įsivaizdinti, būti vaidinamam, vaidinti, dėtis, lošti
 • jouer la comédie () apsimesti, nuduoti, apsimetinėti
 • jouer la finale () žaisti lemiamas rungtynes
 • jouer à pile ou face (v.) mesti monetą, mesti burtus
 • jouer un rôle (v.) sudaryti
 • jouer du violon (v.) smuikuoti
 • jouer franc jeu garbingai elgtis
 • jouer à l'oreille groti iš klausos
 • jouer une cornemuse (v.) groti, dūduoti, švilpti
 • jouer le jeu garbingai elgtis
 • jouer le rôle (v.) dėtis, būti vaidinamam, vaidinti
 • jouer un tour à (v.) apkvailinti, apgauti
 • jouer un tour (v.) klaidinti, apgauti, išvilioti, sugundyti, persimesti į kitą pusę, tarnauti dviem šeimininkams, apsukti, apmulkinti, sugluminti, prigauti, apmauti, suvedžioti, iškrėsti
 • jouer sur (v.) naudotis, žaisti
 • pile ou face jouer mesti burtus, mesti monetą
 • Tuer n'est pas jouer Į dienos šviesą

jouer sinonimai abuser, affecter, agir, agiter, amuser, attaquer, aventurer, avoir du jeu, badiner, batifoler, berner, blaguer, boursicoter, compromettre, contrefaire, copier, coulisser, créer, crier, donner, duper, enlever, exécuter, exposer, faire, faire du théâtre, faire entendre, feindre, feinter, figurer, flamber, flouer, folâtrer, fonctionner, gauchir, gondoler, gratter, hasarder, imiter, incarner, influer, interpréter, intervenir, jongler, jouer à, jouer de, jouer la comédie, manier, marcher, massacrer, mentir, mettre en scène, mimer, miser, monter, mystifier, parier, passer, pianoter, pincer, plaisanter, plastronner, ponter, poser, pratiquer, racler, railler, refaire, remuer, représenter, reproduire, rire, risquer, rouler, s'amuser, s'ébattre, s'ébrouer, s'entraîner, s'exercer, secouer, se divertir, se faire entendre, se mouvoir, simuler, singer, sonner, souffler, spéculer, taquiner, tenir, tenir un rôle, toucher, tourner, tromper, user, jouer le rôle  , tripatouiller  (V+comp, familier), tripotailler  , tripoter  , entrer en vigueur, faire son effet, affecter  , agir  (V, V+auprès de+comp, V+contre+comp, V+sur+comp), avoir une action  , avoir un effet  , compter  , exercer une influence  , faire effet  (V, opérer  (V, V+sur+comp), interpréter, interpréter  , miser  , parier  (V+comp--sur+comp, V+pour+comp, V+sur+comp), faire joujou  (V, V+à+comp, V+avec+comp , transitif indirect : à)

Netoliese jouer esantys žodžiai