om lietuviškai

om vertimas minkštas, jautrus, skaudus, skaudamas, skausmingas, apimtas skausmų, šiltas, meilus, švelnus, mylintis, jei, dėl, už

 • (om-krets)løp (-)krets (n.) ciklas, periodas
 • (om)reisende, omgangs- (adj.) keliaujantis
 • ha høye tanker om () dievinti, būti pernelyg geros nuomonės apie
 • (om)vandrende, trekk-, vandre- (adj.) migruojantis
 • til minne om () atminimui
 • avgi rapport om (v.) įskųsti, skleisti paskalas, liežuvauti, pakišti liežuvį, apskųsti, paskelbti, pateikti ataskaitą, pranešti
 • be om unnskyldning (v.) atsiprašyti
 • Helt om! (adv.) aplink!, aplink
 • anmode om (v.) pakviesti, kviesti, paprašyti
 • bygge om (v.) paversti, versti, pakeisti, pertvarkyti, perdirbti
 • drømme om (v.) trokšti, ilgėtis, svajoti, geisti
 • dårlig orientert om (adj.) nežinomas, nepažįstamas, nežinantis, nesusipažinęs
 • fable om (v.) kalbėti su užsidegimu, lieti jausmus, entuziastingai kalbėti, girti
 • fantasere om () sugalvoti, užmaišyti, išgalvoti, pramanyti, sukurpti, išsigalvoti
 • forhandle om (v.) derybomis pasiekti, gauti, derėtis, tartis, vesti derybas, derybomis pasiekti/gauti
 • føre om (v.) apvažiuoti
 • gi beskjed om (v.) papasakoti, pasakyti, liepti, kalbėti, pasakoti, sakyti, įsakyti
 • gi en reportasje om (v.) komentuoti
 • gi løfte om (v.) patikinti, pažadėti
 • gjøre om igjen (v.) perdaryti, perdirbti
 • greie ut om (v.) nuodugniai parengti/aprašyti, aptarinėti, gvildenti
 • gå om bord (v.) sėsti, sodinti į laivą, sėsti/sodinti į laivą
 • ha en oppfatning om (v.) manyti, laikyti
 • halvt om halvt (adv.) per pusę, lygiomis
 • be om (v.) prašyti, pageidauti, paprašyti, pakviesti, kviesti, maldauti
 • be om () prisišaukti
 • bli enig om (v.) susitarti
 • bry seg om (v.) trukdyti, rūpintis, rūpėti, kreipti dėmesį, klausyti, kreipti dėmesį į, atsižvelgti į, prieštarauti
 • bry seg om () paisyti, skaitytis su, numatyti, atsižvelgti, turėti omeny, imtis, leistis į, turėti galvoje, puoselėti, įsigilinti, įsileisti, kreipti dėmesį, mylėti, džiaugtis, patirti malonumą, mėgti
 • dreie seg om () esmėta, kad, esmė ta, kad, susikaupti, sukaupti, atsidėti, suktis apie, koncentruotis, liesti, imti, elgtis su, laikyti, gydyti, apdoroti, paveikti, aptarinėti, analizuoti, nagrinėti, būti skirtam
 • flytte om på (v.) perstatyti, pertvarkyti
 • forhøre seg om () paklausti, teirautis, ištirti kieno patikimumą, klausti, pasiteirauti
 • forsikre seg om (v.) garantuoti, žiūrėti, kad, apdrausti
 • forsikre seg om () pasitikrinti, įsitikinti
 • fortelle utførlig om (v.) smulkiai nupasakoti
 • gjøre om til desimal (v.) paversti dešimtaine trupmena, pervesti į dešimtainę sistemą
 • ha en mistanke om () pamanyti, apsvarstyti, svarstyti, manyti, spėti, daryti prielaidą, tarti, galvoti, laikyti, tikėtis, įsivaizduoti, ketinti, įtarti
 • ha planer om (v.) planuoti, ketinti
 • klamp om foten (n.) akmuo po kaklu, kas ant sprando sëdi, našta, išbandymas, sunkumas
 • handle om (v.) liesti, imti, elgtis su, laikyti, gydyti, apdoroti, paveikti, aptarinėti, analizuoti, nagrinėti, būti skirtam
 • hva om (v.) tarkim
 • hva om? gal norėtumėt, jei?, jei., jei..., kas bus, o ką
 • konsentrere seg om () susikaupti, sukaupti, atsidėti, suktis apie, koncentruotis
 • leve side om side (v.) sugyventi
 • minne om (v.) priminti, prikaišioti
 • minne om () padėti atgal, sugrįžti, priminti, grąžinti
 • om dagen (n.) para, diena, dienos metas
 • om et øyeblikk (adv.) tučtuojau, nedelsiant, iš karto, tuoj pat, spėriai, skubiai, labai greitai, tuojau pat, tą pačią sekundę, tuojau, vietoje, greitai, kaip kulka, vienu ypu, vieną akimirką
 • om litt (adv.) netrukus, greitai, anksti, vieną akimirką, tuoj pat
 • om litt () netrukus
 • kretse om (v.) suktis, sustoti ratu, apsupti, gauja, šutvė
 • legge om til strøm (v.) elektrifikuoti
 • løpe om kapp (v.) eiti lenktynių su
 • løpe om kapp () pulti, muštis, kovoti
 • om bord () į-, į vidų
 • om igjen ta (v.) perfilmuoti
 • om kort tid (adv.) netrukus, greitai, anksti
 • overbevist om (adj.) tikras, savimi pasitikintis, įsitikinęs, patikimas, neabejotinas
 • samle seg om () susikaupti, sukaupti, atsidėti, suktis apie, koncentruotis
 • kaste om () trukdyti
 • kjøre om (v.) apvažiuoti
 • kle seg om (v.) pakeisti, pasikeisti, persirengti, paversti, pavirsti
 • konkurrere om (v.) lenktyniauti, varžytis, konkuruoti
 • langt om lenge (adv.) vis dėlto, galop, galų gale, baigtis tuo, kad galų gale, pagaliau, galiausiai
 • late som om (v.) apsimesti, nuduoti, apsimetinėti, vaizduoti
 • late som om () apsimesti, dėtis, iškišti kaip
 • legge om (v.) pakeisti, persirengti, paversti, pavirsti, nukreipti
 • læren om barnesykdommer () pediatrija
 • læren om fugler (n.) ornitologija
 • om . eller ar. ar
 • om ... eller ar... ar
 • om... eller ar... ar
 • om forlatelse () apgailestauju, atsiprašau?, prašau?, atsiprašau, atleiskite, dovanokite, atsiprašau!
 • om igjen () vėl, dar kartą
 • om igjen om og () daugelį kartų, ne kartą
 • om igjen om og (adj.) pasikartojantis, pakartotinis, daugkartinis, monotoniškas
 • om igjen om og (adv.) daug kartų, monotoniškai
 • om ikke lenge () prieš, netrukus, greitai, anksti
 • om lag (adj.) ganėtinai, nemažai
 • om lag () apie, apytikriai, maždaug, prie, šalia, beveik, arti, daugmaž, daugiau ar mažiau, tarkim, kažkiek, šiek tiek
 • om og om igjen () daugelį kartų, ne kartą
 • om og om igjen (adv.) daug kartų, monotoniškai
 • side om side (adv.) greta, vienas šalia kito
 • side om side () beveik kartu, lygiai
 • side om side med (adv.) sutartinai, tuo pačiu metu
 • skiftes om () keistis, daryti iš eilės
 • skiftes om å (v.) apsikeisti, iškeisti, išmainyti, pasikeisti
 • skrive om (v.) perrašyti
 • snakke stygt om (v.) apkalbėti
 • spenne om seg (v.) užsisegti
 • svøpe om (v.) apgobti, apvynioti, aplenkti, apsiausti
 • øm (adj.) minkštas, jautrus, skaudus, skaudamas, skausmingas, apimtas skausmų, šiltas, meilus, švelnus, mylintis
 • om () jei, dėl, už
 • Om
 • slå om seg (v.) daužytis, blaškytis
 • slå om seg () smogti, kirsti, užsimoti, pulti muštis
 • snakke hånlig om (v.) išjuokti, paniekinti, suniekinti
 • snakke om (v.) skaityti paskaitą, išdrožti pamokslą, pasakyti, perskaityti, kalbėti, kalbėtis, kalbėti apie, šnekėti
 • snakke om () būti vertam dėmesio, jau nekalbant apie
 • spørre om (v.) paklausti, teirautis, ištirti kieno patikimumą, klausti, pasiteirauti, prašyti, abejoti, suabejoti, versti abejoti, laikyti abejotinu
 • sy om (v.) pasikeisti, pakeisti
 • ta hånd om (v.) suvaldyti, saugoti, prižiūrėti, valdyti, vadovauti, susitvarkyti su, tvarkyti, būti atsakingam, manipuliuoti, puikiai valdyti
 • ta hånd om () suimti, paimti į rankas, suimti/paimti į rankas, priglausti po sparnu
 • ta om bord (v.) sėsti, sodinti į laivą, sėsti/sodinti į laivą
 • ta om bord () paimti
 • ta om igjen (v.) perfilmuoti
 • ta om med hendene () laikyti delnuose
 • trangt om plassen (adj.) ankštas
 • tro om (v.) laikyti, palaikyti ką kuo, supainioti
 • trygle om (v.) melstis, maldauti, prašyti, poteriauti, melsti
 • underrette om (v.) supažindinti
 • uttale seg om (v.) pareikšti nuomonę, daryti pastabą
 • uvitende om (adj.) nežinantis
 • være til minne om (v.) priminti
 • ymte noe om (v.) norėti pasakyti, duoti mintį, užsiminti, padaryti užuominą
 • søke om (v.) kreiptis, prašyti, kreiptis dėl, pretenduoti į
 • trekke om (v.) perdengti
 • verne om (v.) toliau ką daryti, tęstis, tęsti, trukti, puoselėti, mylėti
 • Erklæringen om menneskets og borgerens rettigheter Žmogaus ir piliečio teisių deklaracija
 • Konvensjonen om biologisk mangfold Biologinės įvairovės konvencija
 • Legenden om Narnia – Løven, heksa og klesskapet Narnijos kronikos: liūtas, burtininkė ir drabužių spinta
 • Historien om den gråtende kamel Verkiančio kupranugario istorija
 • Setningen om uendelig mange aper Begalinio beždžionių skaičiaus teorija
 • Slaget om Frankrike Mūšis dėl Prancūzijos
 • Slaget om Iwo Jima Ivo Džimos mūšis
 • Slaget om Moskva Maskvos mūšis
 • Slaget om Stalingrad Stalingrado mūšis
 • Slaget om Storbritannia Britanijos mūšis
 • Sveriges Riksbanks pris i økonomisk vitenskap til minne om Alfred Nobel Nobelio ekonomikos premija
 • Slaget om Smolensk (1943) Smolensko operacija
 • Traktaten om en forfatning for Europa Sutartis dėl Konstitucijos Europai

om sinonimai dersom, enten, hvis, angående, gjennom, langs, med hensyn til, over, vedrørende

øm sinonimai bløt, følsom, hengiven, kjærlig, mør, sår, sart, smertefull, varm, ømfintlig

Netoliese om esantys žodžiai