i vokiškai

i vertimas auf, zu, gegen, zu, an, nach, auf dem Weg nach, auf dem Weg zu, auf der Reise nach, in Richtung, bestimmt, unterwegs nach, ...-wärts, auf, in, nachoben, hoch, oben, an Bord, im Gange

 • investicija į pramonę (n.) Industrieinvestition
 • Afrika į pietus nuo Sacharos (n.) Afrika südlich der Sahara
 • guldymas į ligoninę (n.) Krankenhausaufnahme
 • išmestos atgal į jūrą žuvys (n.) zurückgeworfener Fang
 • kišimasis į rinką (n.) Marktintervention
 • galimumas kreiptis į teismą (n.) Zugang zur Rechtspflege
 • išėjimo į pensiją sąlygos (n.) Bedingungen für den Ruhestand
 • kreipimasis į EB įgaliotinį (n.) Inanspruchnahme des Bürgerbeauftragten EG
 • laisvė jungtis į profesines sąjungas (n.) Freiheit des gewerkschaftlichen Zusammenschlusses
 • leidimas įvažiuoti į šalį užsieniečiams (n.) Einreise von Ausländern
 • migracija iš kaimo į miestą (n.) Land-Stadt-Wanderung
 • paankstintas išėjimas į pensiją (n.) vorgezogener Ruhestand
 • pardavimas į skolą (n.) Kreditverkauf
 • paskyrimas į kitas pareigas (n.) berufliche Versetzung
 • patekimas į rinką (n.) Marktzugang
 • pirkimas į skolą (n.) Kreditkauf
 • kreipimasis į EB Teisingumo Teismą dėl bylos priklausomybės (n.) Vorlage zur Vorabentscheidung EG
 • pilstymas į butelius Abfüllung
 • pilstymas į butelius (n.) Abfüllung
 • prašymas priimti į darbą (n.) Stellengesuch
 • reintegracija į mokyklą (n.) schulische Wiedereingliederung
 • sugrįžimas į darbinį gyvenimą (n.) berufliche Wiedereingliederung
 • teisių į pensiją perdavimas (n.) Übertragung des Rentenanspruchs
 • teisė kreiptis į teismą (n.) Anspruch auf rechtliches Gehör
 • teisė į būstą [V4.1] Recht auf eine Wohnung [V4.1]
 • teisė į būstą [V4.1] (n.) Recht auf eine Wohnung [V4.1]
 • teisė į darbą (n.) Recht auf Arbeit
 • teisė į fizinę sveikatą [V4.1] Recht auf körperliche Unversehrtheit [V4.1]
 • teisė į fizinę sveikatą [V4.1] (n.) Recht auf körperliche Unversehrtheit [V4.1]
 • teisė į kaupiamąją pensiją (n.) Rentenhäufung
 • teisė į kosminės erdvės nuosavybę (n.) Besitz im Weltraum
 • teisė į mokslą (n.) Recht auf Bildung
 • teisė į sveikatos priežiūrą (n.) Recht auf Gesundheit
 • teisė į vystymąsi (n.) Recht auf wirtschaftliche Entfaltung
 • važinėjimas į darbą (n.) Pendelwanderung
 • į(si)traukimas į darbinę veiklą (n.) Eingliederung in den Arbeitsprozess
 • įtraukimas į biudžetą (n.) Aufnahme in den Haushaltsplan

į sinonimai ant, į... pusę, keliaujantis į, link, , ant, aukštai, aukštas, aukštyn

į- sinonimai į vidų

Netoliese i esantys žodžiai
Kiti žodžio i vertimai