i prancūziškai

i vertimas à, vers, pour, en, fait de, envers, contre, en direction de, sur le chemin de, à destination de, dans la direction de, vers, sur, en route pour, dans, en l'air, en haut, au haut, vers le haut, en/au/vers le haut, à bord

 • guldymas į ligoninę (n.) hospitalisation
 • kreipimasis į EB įgaliotinį (n.) recours au Médiateur CE
 • galimumas kreiptis į teismą (n.) accès à la justice
 • investicija į pramonę (n.) investissement industriel
 • išėjimo į pensiją sąlygos (n.) condition de la retraite
 • Afrika į pietus nuo Sacharos (n.) Afrique subsaharienne
 • išmestos atgal į jūrą žuvys (n.) pêche rejetée
 • kišimasis į rinką (n.) intervention sur le marché
 • kreipimasis į EB Teisingumo Teismą dėl bylos priklausomybės (n.) renvoi préjudiciel CE
 • leidimas įvažiuoti į šalį užsieniečiams (n.) admission des étrangers
 • migracija iš kaimo į miestą (n.) migration rurale urbaine
 • pardavimas į skolą (n.) vente à crédit
 • paskyrimas į kitas pareigas (n.) réaffectation professionnelle
 • pilstymas į butelius embouteillage
 • pilstymas į butelius (n.) embouteillage
 • teisių į pensiją perdavimas (n.) transfert de droit à pension
 • įtraukimas į biudžetą (n.) budgétisation
 • laisvė jungtis į profesines sąjungas (n.) liberté syndicale
 • paankstintas išėjimas į pensiją (n.) retraite anticipée
 • patekimas į rinką (n.) accès au marché
 • pirkimas į skolą (n.) achat à crédit
 • prašymas priimti į darbą (n.) demande d'emploi
 • reintegracija į mokyklą (n.) réinsertion scolaire
 • sugrįžimas į darbinį gyvenimą (n.) réinsertion professionnelle
 • teisė kreiptis į teismą (n.) droit à la justice
 • teisė į būstą [V4.1] droit au logement [V4.1]
 • teisė į būstą [V4.1] (n.) droit au logement [V4.1]
 • teisė į fizinę sveikatą [V4.1] droit à l'intégrité physique [V4.1]
 • teisė į fizinę sveikatą [V4.1] (n.) droit à l'intégrité physique [V4.1]
 • teisė į kaupiamąją pensiją (n.) cumul de pensions
 • teisė į kosminės erdvės nuosavybę (n.) propriété de l'espace
 • teisė į mokslą (n.) droit à l'éducation
 • teisė į sveikatos priežiūrą (n.) droit à la santé
 • važinėjimas į darbą (n.) migration alternante
 • į(si)traukimas į darbinę veiklą (n.) insertion professionnelle
 • teisė į darbą (n.) droit au travail
 • teisė į vystymąsi (n.) droit au développement

į sinonimai ant, į... pusę, keliaujantis į, link, , ant, aukštai, aukštas, aukštyn

į- sinonimai į vidų

Netoliese i esantys žodžiai
Kiti žodžio i vertimai