dans lietuviškai

dans vertimas dalyvaujantis, susijęs, nuo šiol, …metu, vienu metu su, procese, metu, per, ...metu, tarpusavyje, tarp, iš, remiantis, viduryje, į, už, šiuo/tuo atveju, tokiu atveju, tuo atveju, būti, stovėti, ore justi, apskritai, apskritai kalbant, gerai pagalvojus, iš viso, viską apsvarsčius, į krašto gilumą, krašto gilumoje, kaip paslaptį, konfidencialiai, slapta, neturtingas, pasiturintis, turtingas, kiek, tiek, kada nors, kažkada, priešingai, užkulisiuose, netoliese, pagal reglamentą, teisėtas, teisus, klystantis, neteisus, šalies mastu, kauptis, telktis, būti labai užsiėmusiam, suktis, įsiterpti, įterpti, atsisveikinti su pasauliu, iškeliauti į amžinybę, mirti, numirti, žūti, būti tarp, kristi, nusmukti, perduoti, praeiti, praslinkti, pravažiuoti, pulti, smukti, Danas

 • transport dans l'arrière-pays (n.) tolimasis transportas
 • coopération dans les affaires intérieures (n.) bendradarbiavimas vidaus reikalų klausimais
 • Collaboration dans l'Europe occupée par les nazis Kolaboravimas su trišalį paktą pasirašiusiomis šalimis antrojo pasaulinio karo metu
 • Guerre en Asie et dans le Pacifique Antrasis pasaulinis karas Ramiajame vandenyne
 • Office de l'harmonisation dans le marché intérieur () Bendrijos vidaus rinkos darninimo biuras
 • Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (n.) Vidaus rinkos derinimo tarnyba
 • Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (n.) Bendrijos vidaus rinkos darninimo biuras
 • Dan (grade) Danas (sportas)
 • Dan Brown
 • Dan Quayle
 • Gush Dan Guš Danas

dans sinonimai à, à l'intérieur de, au cœur de, au cours de, au fond de, au milieu de, au sein de, avec, chez, d'après, d'ici, dedans, en, lors, lors de, par, parmi, pendant, selon, suivant, sur, à l'intérieur de, à travers, au milieu de, d'un bout à l'autre, de, entouré de, par, travers, [ à travers ]  (+ <G:GN>, à + X), au cours de  (à + le + + X + + de, + <G:GN|extrait Période depuis situation>, + <G:GN|Periode>), au long de  (à + le + X + de, au nombre de  (+ <G:comp|qté d'une unité>, à + le + X + de), au sein de  (+ <G:GN>, d  , d'entre  , dans le courant de  (dans + le + + X + + de, durant  (X, + <G:GN|qté de temps faite d'itérations>), en  (X, + <G:GN|lieu>, + <G:GN|lieu abstrait ou moral>), en cours de  (+ <G:GN>, en + X + de), entre  (+ <G:GN>, vieux), lors de  (+ <G:GN>, X + de), parmi  , pendant  (X, + <G:GN|Periode>, + <G:GN|qté de temps faite d'itérations>)

Netoliese dans esantys žodžiai