nors norvegiškai

nors vertimas etter, mens . faktisk, derimot, enda, selv om, skjønt, selv om..., når, mens... faktisk/derimot

 • (ką nors) darant etter, ved
 • atimti drąsą ką nors daryti (v.) avskrekke, la seg avskrekke, fraråde, forhindre, ikke oppmuntre
 • būti neteisingam kieno nors atžvilgiu () skjære alle over én kam
 • galų gale ką nors padaryti () ende i, på, gjøre noe til slutt, til slutt gjøre noe, ende med, ende i/på, ende, bringe, havne
 • atimti norą ką nors daryti (v.) advare, holde borte
 • atlikti (kokį nors veiksmą) (v.) ta
 • būti užsiėmusiam kuo nors () være opptatt med, være opptatt, ha fore
 • gelbėti kieno nors prestižą/reputaciją () redde/bevare ansikt
 • gerai pagalvoti prieš ką nors darant () tenke seg om, nøle
 • ginti ką nors () slå et slag for
 • imtis ko nors () gripe an, gå baut, gå i gang med, stagvende, baute, krysse
 • iš kieno nors rankų () fra, av, i hendene på
 • išgerti į kieno nors sveikatą () drikke en skål for, løfte glasset og skåle
 • jausti kam nors silpnybę () komme til å like, synes om, fatte sympati for, komme til å like/synes om, ha en svakhet for, glad i, være svak for
 • kada nors (adv.) noensinne, noen gang, her om dagen, en dag
 • kada nors () en dag, en gang, en dag i framtida, en vakker dag
 • kaip nors (adv.) mulig, på en eller annen måte, på et vis
 • kaip nors () på en eller annen måte
 • kam nors baigta () ute med, ferdig, fortapt
 • kam nors nežinant bak ryggen til noen
 • kas nors () enhver som, noen, hvem som helst, den som, alle/enhver som, en eller annen, langt fra, ikke det minste, absolutt ikke, ikke det spor, en, man
 • kas nors bjauraus (n.) (skam)plett, plett, skamplett
 • kas nors išsunkta () noen dråper
 • kas nors papildoma (n.) ekstra-, tilleggs-, i tillegg
 • kas nors specialaus (n.) ekstratog, dagens rett
 • kas pamišęs dėl ko nors (n.) -narkoman, -apostel, frik, –narkoman, –apostel
 • kieno nors akyse rett foran øynene (på en)
 • kieno nors globoje () i ens varetekt, under ledelse av
 • kieno nors iniciatyva () under ledelse av, i regi av
 • kieno nors pasididžiavimas () en fjær i hatten
 • kieno nors labui av hensyn til, til beste for
 • kieno nors naudai () til hjelp for, til inntekt for, på vegne av, til fordel for, tilhenger av, for
 • kieno nors sąskaita () på bekostning av
 • klysti ką nors darant () være for forsiktig/mild
 • ko nors nepadarymas (n.) unnlatelse, manglende evne, udyktighet, udugelighet
 • kokiais nors sumetimais av hensyn til, til beste for
 • kokiu nors būdu på en eller annen måte
 • koks nors () noen
 • kur nors (adv.) hvor som helst, noensteds
 • kur nors () et eller annet sted, et sted
 • kur nors kitur (adv.) et annet sted, andre steder
 • kuria nors priemone () med, i, via
 • kuriuo nors būdu () ved
 • ką nors reikšti bety noe, ha mening
 • nors vienas () en eller annen, litt, noe, nokså
 • sutikti su kuo nors () bestemme seg for, bli, være enig, overensstemme, falle sammen, inntreffe samtidig, bli/være enig, stemme overens, falle sammen, inntreffe samtidig, være enig med
 • kieno nors rankose () overlatt til
 • kieno nors vardu () til hjelp for, til inntekt for, på vegne av
 • ko nors nepadaryti (v.) falle, bryte sammen, gå over styr, gå tapt, mislykkes, bli fiasko, slå feil, gå galt, falle/bryte sammen, ikke klare, stryke, dumpe, ende sørgelig, ikke bli noe av
 • kokiu nors pavidalu under ingen omstendigheter
 • lenkti galvą prieš ką nors () ta av seg hatten for
 • nors kas () en eller annen, litt, noe, nokså
 • nors kiek (adv.) fjernt, avsides, absolutt ikke
 • paduoti kam nors ranką () håndhilse
 • palaikyti kieno nors pusę () ta parti med, ta parti, velge side
 • palaikyti kurią nors pusę () ta parti med, ta parti, velge side
 • pasukti kuria nors atšaka () dreie, gå rundt, vende, vri, snu, bikke, bøye av, svinge ved et veiskille
 • patikėti kuo nors () stole på en, tro en på ens ord
 • po kieno nors padu () under tøffelen, kuet
 • priversti ką ką nors daryti () legge press på, sette tommeskruene på
 • rengti kokiai nors veiklai () lære opp, forberede til
 • sekti kieno nors pėdomis () gå i ens fotspor
 • stoti už ką nors () slå et slag for
 • su kuo nors baigta () være ferdig, ute, forbi med, fortapt, gå rett vest, bli ødelagt, være ferdig/ute/forbi med, være ferdig/fortapt
 • turėti ką nors bendra () ha med å gjøre, ha ansvar for, rote seg opp i, bli innblandet i
 • toliau ką nors daryti () gå, kjøre videre, fortsette, gå videre, holde på, bli ved, komme videre, fortsette å, holde fram med, holde det gående, fortsette med, gå/kjøre videre
 • turėti ką nors bendra su (v.) røre, ha med å gjøre
 • turėti ką nors bendra su () ha med å gjøre, angå
 • užeiti ko nors paimti (v.) samles, plukke sammen, utarbeide, hope seg opp, stable opp, samle, hope opp, samle seg, hente, skylde, stifte gjeld
 • užimti kieno nors vietą (v.) fortrenge, erstatte
 • į kieno nors sveikatą (v.) drikke en skål for, løfte glasset og skåle
 • įprastas kuriam nors metų laikui (adj.) som passer til årstida
 • teikti kam nors vilčių gi for store forhåpninger
 • turėti (kam nors) silpnybę ha en svakhet for
 • už kieno nors nugaros bak ryggen til noen

nors sinonimai jeigu, kad ir labai, o tuo tarpu

Netoliese nors esantys žodžiai
Kiti žodžio nors vertimai