pažiūrėti norvegiškai

pažiūrėti vertimas kikke, se på, betrakte, besiktige, iaktta, være tilskuer, sjå, bemerke, si, holde øye med, passe på, forfølge, gå dypere i, iaktta, observere, etter, slå opp i, se etter, slå opp, slå opp/etter

  • (į)žiūrėti, pažiūrėti į (v.) avlese
  • pažiūrėti į (v.) avlese

pažiūrėti sinonimai atidžiai sekti, paieškoti, pareikšti, pasakyti, pasižiūrėti, prižiūrėti, sekti, stebėti, , apžiūrėti, matyti, stebėti, žiūrėti, žvelgti į

Netoliese pažiūrėti esantys žodžiai
Kiti žodžio pažiūrėti vertimai