už lenkiškai

už vertimas na, od, w, z tyłu, po sobie, za sobą, za, na drugą stronę, po drugiej stronie, prze-, przez, w drugą stronę, nad, tam, na korzyść, poza, na zewnątrz, obok, do, w stosunku do, dla, dla ., dla ..., przez wzgląd na, wet za wet

 • (už)dengti, aptaškyti, paslėpti (v.) przykrywać
 • atlyginimas už nuostolius (n.) odszkodowanie
 • (už)dusinti, uždusti (v.) dławić się
 • (už)gaišimas (n.) opóźnienie
 • atlyginimas už darbą (n.) wynagrodzenie za pracę
 • atsakomybė už žalą aplinkai (n.) odpowiedzialność za szkody środowiskowe
 • atsakyti už () odpowiadać, poręczyć
 • balsavimas už visą tekstą (n.) głosowanie nad całością
 • būti parduotam už (v.) osiągać
 • būti už (v.) omawiać, przedstawiać, dowodzić, argumentować
 • (už)bliauti, (su)staugti (v.) ryczeć
 • (už)kopti, (už)lipti (v.) wdrapywać się, wspinać się
 • atleisti už (v.) wybaczyć, przebaczać, darować, wybaczać, przebaczyć, przepraszać
 • atsakomybė už sutarties vykdymą (n.) odpowiedzialność kontraktowa
 • akis už akį (n.) wet za wet
 • išgerti už ką (v.) wypić czyjeś zdrowie
 • iš už () zza
 • būti visa galva aukščiau už () być o klasę lepszym niż, wyróżniać się, celować, przewyższać, prześcigać
 • griebtis už šiaudo () chwytać się jak tonący brzytwy
 • laikyti už vadelių () ściągnąć wodze
 • išmoka už sandėliavimą (n.) dopłata za magazynowanie
 • laikytis už rankų () trzymać się za ręce
 • paskelbti už įstatymo ribų (v.) skazać na banicję
 • išmoka už pasitraukimą iš rinkos (n.) rekompensata za wycofanie z rynku
 • kalbėti pačiam už save () mówić samo za siebie
 • kiemas už namo (n.) ogród
 • mokestis už mokslą (n.) czesne
 • mokestis už pervežimą (n.) ładunek, fracht, przewóz, szarpnięcie, opłata za przewóz
 • mokestis už važiavimą (n.) cena biletu
 • nepalyginamai blogesnis už () nie umywać się do
 • pasukti už (v.) obrócić się, objechać, obejść
 • prekyba už Bendrijos ribų (n.) handel zewnętrzny WE
 • susikibę už rankų (adv.) pod rękę
 • susikibę už rankų () trzymając się za ręce, w parze
 • už kelių žingsnių () niedaleko
 • už paskolą įkeisti nekilnojamąjį turtą (v.) oddać w zastaw hipoteczny
 • laikytis už (v.) chwycić
 • mokesčiai už banko paslaugas (n.) koszty bankowe
 • nepriimti (ko) už gryną pinigą przyjmować z przymrużeniem oka
 • nėr už ką () proszę, nie ma za co, proszę bardzo, ależ skąd, nie ma o czym mówić
 • nėra už ką () proszę, nie ma za co, proszę bardzo, ależ skąd, nie ma o czym mówić
 • pasiūlyti tostą už (v.) wznosić toast
 • pasukti už kampo () skręcić za róg
 • priimti už gryną pinigą () polegać na czyimś słowie, nabrać się na
 • stoti už ką nors () zasłużyć się
 • susiimti už rankų wziąć się za ręce
 • už borto (adv.) za burtę
 • už ir prieš (n.) za i przeciw
 • už kieno nors nugaros za plecami
 • už nosies vedžioti () wprowadzać w błąd, zbałamucić, oszukiwać, okłamywać, zwieść
 • už tikrą pinigą () za dobrą monetę, co do joty
 • už(si)rišti, suvarstyti (v.) sznurować
 • už(si)degti, užžiebti podpalić, rozpalać, zapalać się
 • už(si)rašyti, už(si)registruoti (v.) zgłaszać
 • užstatas už taršų gaminį (n.) depozyt ekologiczny
 • už(si)traukti (v.) naciągać
 • vedžioti už nosies () poniewierać, wodzić za nos
 • įtaisytas už borto () zewnętrzny silnik, silnik zaburtowy, silnik do łodzi motorowej, silnik przyczepny
 • šaudyti iš už priedangos (v.) strzelać z zasadzki do
 • žemesnis už normą (adj.) poniżej normy
 • vedžioti už virvutės wodzić na pasku, wodzić na piasku

už sinonimai atstovaujantis kam, dėl, kiekvienam..., kieno nors naudai, labui, palyginti su, paskui, per, su, užpakaly, vienam..., viename..., viename…, , anapus, ant, į kitą pusę, į šalį, kitoje pusėje, lauke, per, per-, persi-, pri-, prie, pro, pro šalį, uþ, virš

Netoliese už esantys žodžiai
Kiti žodžio už vertimai