užklupti angliškai

užklupti vertimas 1. catch; u. netikėtai/staiga catch/take unawares, take by surprise, surprise; u. ką nusikaltimo vietoje catch/surprise smb in the act, catch smb red-handed;2. (apie audrą ir pan.) overtake; (apie naktį) fall (unexpectedly); mus užklupo audra we were overtaken/caught by a storm; būti lietaus užkluptam be caught in the rain; naktis jį užklupo miške he was in the woods when night fell

  • užklupti ką () catch unawares, take by surprise, take unawares, find out, catch out, catch someone unawares
  • užklupti nepasiruošusį () catch unawares, take by surprise, take unawares, find out, catch out, catch someone unawares
  • netikėtai užklupti () catch unawares, take by surprise, take unawares, find out, catch out, catch someone unawares

užklupti sinonimai atakuoti, pereiti į puolimą, pulti, tykoti, užtikti

Netoliese užklupti esantys žodžiai
Kiti žodžio užklupti vertimai