sistema angliškai

sistema vertimas (įv. reikš.) system; auklėjimo s. system of education; švietimo organų s. public education system ; nervų (saulės) s. nervous (solar) system; politinė s. political system; rinkimų s. electoral system; jo darbui trūksta sistemos his work lacks system; skaičiavimo s. mat. scale of notation;

 • Europos rinkimų sistema (n.) European electoral system
 • saulės sistema () solar system
 • apskaitos sistema (n.) accounting system
 • valdymo informacijos sistema (n.) management information system
 • Jungtinių Tautų sistema (n.) United Nations system
 • informacijos sistema (n.) information system
 • ligonių kasų sistema (n.) standard agreement health care
 • Bendrijos teisės sistema (n.) Community legal system
 • teksto apdorojimo sistema (n.) word processor, word processing system
 • Europos miškininkystės informacijos ir ryšių sistema (n.) EFICS
 • atsarginė sistema (n.) backup
 • banko sistema (n.) banking system
 • ekonomikos sistema (n.) economic system
 • Europos apskaitos sistema (n.) European accounting system
 • kompiuterių sistema (n.) computer system
 • dešimtainė pinigų sistema decimal currency
 • daugiamandatė rinkimų sistema (n.) list voting system
 • iškasenų eksporto sistema (n.) Sysmin
 • Lotynų Amerikos ekonominė sistema (n.) LAES
 • Europos pinigų sistema (n.) European Monetary System
 • reaktoriaus aušinimo sistema (n.) reactor cooling system
 • švietimo sistema (n.) educational system
 • balsų daugumos sistema (n.) majority voting system
 • paieškos sistema (n.) search engine
 • Šengeno informacijos sistema (n.) Schengen Information System
 • parlamentinė sistema (n.) parliamentary system
 • Europos centrinių bankų sistema (n.) ESCB
 • nervų sistema () nervous system, systema nervosum
 • politinė sistema (n.) political system
 • duomenų bazės valdymo sistema (n.) database management system
 • vienmandatė rinkimų sistema (n.) uninominal voting system
 • žemdirbystės sistema (n.) cultivation system
 • dviejų turų sistema (n.) double-ballot voting system
 • dvipartinė sistema (n.) two-party system
 • operacinė sistema (n.) operating system, environment, OS
 • operacinė sistema (n.) operating system
 • tarptautinė pinigų sistema (n.) international monetary system
 • ūkininkavimo sistema (n.) farming system
 • daugiapartinė sistema (n.) multiparty system
 • informacinė sistema (n.) information system
 • metrinė matų sistema () metric system, the metric system
 • mokesčių sistema (n.) tax system, taxation
 • mokesčių sistema (n.) tax system
 • pažangioji transporto sistema (n.) intelligent transport system
 • pervesti į dešimtainę sistemą (v.) decimalize, decimalise
 • rinkimų sistema (n.) electoral system
 • senatvės draudimo sistema (n.) pension scheme
 • simpatinė nervų sistema (n.) sympathetic nervous system
 • sveikatos priežiūros sistema (n.) health care system
 • teismų sistema (n.) legal system
 • vienpartinė sistema (n.) one-party system
 • ženklų sistema (n.) notation, notational system
 • Europos laisvų vietų ir užimtumo paieškų suderinimo sistema (n.) EURES
 • geografinė informacijos sistema (n.) geographical information system
 • standartizuotosios apskaitos sistema (n.) standardised accounting system

sistema sinonimai sistemingumas, tinklas

Netoliese sistema esantys žodžiai
Kiti žodžio sistema vertimai