public lietuviškai

public vertimas 1. n visuomenė, publika, žmonės; general public plačioji visuomenė; in publicviešai;2. a 1) viešas; 2) visuomeninis, valstybinis; public building viešas, visuomeninis pastatas; public house pub; public law valstybinė teisė; public man visuomeninis veikėjas; public opinion viešoji nuomonė; public road vieškelis; public school a) privati vidurinė mokykla (Anglijoje); b) nemokama valstybinė mokykla (JAV, Škotijoje); public servicekomunaliniai patarnavimai; public utilities komunalinės įmonės, pastatai; komunaliniai patarnavimai; public works viešieji darbai

 • public authorities (n.) valstybės institucijos
 • public accounting (n.) valstybinio sektoriaus finansų apskaita
 • public health (n.) visuomenės sveikata
 • public assistance (n.) pašalpa
 • public relations (n.) ryšiai su visuomene, viešieji ryšiai
 • public relations (n.) viešieji ryšiai
 • Public relations Ryšiai su visuomene
 • public sector (n.) viešasis sektorius
 • make public (v.) paskleisti, ištriūbyti, iškelti į viešumą, reklamuoti, skelbti
 • Public domain Viešo naudojimo režimas
 • public opinion (n.) viešoji nuomonė
 • public administration (n.) viešasis valdymas
 • Public administration Viešasis administravimas
 • in public (adv.) viešai
 • public hygiene (n.) visuomenės higiena
 • public finance (n.) valstybės finansai
 • Public finance Viešieji finansai
 • public borrowing (n.) valstybės skolinimasis
 • public economic law (n.) viešoji ekonominė teisė
 • public economy (n.) viešoji ekonomika
 • public hearing (n.) viešas svarstymas
 • public awareness campaign (n.) visuomenės informavimo kampanija
 • public gardens (n.) teritorija, bendruomenės žemė, pieva, bendruomenės žemė/pieva, parkas, želdynas
 • public garden (n.) teritorija, bendruomenės žemė, pieva, bendruomenės žemė/pieva, parkas, želdynas
 • public house (n.) alinė, smuklė, baras
 • public institution (n.) viešoji institucija
 • public convenience (n.) išvietė, tualetas
 • public debt (n.) valstybės skola
 • public building (n.) visuomeninis pastatas
 • public conduct of debates (n.) svarstymų viešumas
 • public executioner (n.) egzekutorius
 • public financing (n.) valstybinis finansavimas
 • public bank (n.) valstybinis bankas
 • public expenditure (n.) viešosios išlaidos
 • Public interest Viešasis interesas
 • public knowledge (n.) bendrosios žinios
 • public education (n.) valstybinis švietimas
 • public highway (n.) kelias, pagrindinis kelias, gatvė, maršrutas
 • public debate (n.) debatai, diskusija, disputas, ginčas
 • public insurance (n.) valstybinis draudimas
 • public investment (n.) valstybės investavimas
 • public holiday (n.) valstybinė šventė
 • public international law (n.) viešoji tarptautinė teisė
 • public contract (n.) viešoji sutartis
 • public figure (n.) talentingumas, įžymumas
 • public law (n.) viešoji teisė
 • Public law Viešoji teisė
 • public service (n.) viešoji tarnyba
 • public lecture (n.) paskaita, pokalbis
 • public opinion poll (n.) zonduoti, viešosios nuomonės apklausa
 • public purse (n.) iždas
 • public legal official (n.) pareigūnas teisininkas
 • public prosecution (n.) viešasis kaltinimas
 • public phone box (n.) kabina, telefono būdelė, telefono būdelė/kabina, telefono kabina
 • public prosecutor (n.) prokuroras
 • public rehearsal (n.) generalinė repeticija
 • public press (n.) spauda, žurnalistai
 • public service announcement (n.) skelbimas, visuomeninio pobūdžio pranešimas, visuomeninio pobūdžio pranešimas/skelbimas
 • public order (n.) viešoji tvarka
 • public stock (n.) viešosios atsargos
 • public morality (n.) viešoji dorovė
 • public office (n.) viešosios pareigos
 • public speaker (n.) oratorius, kalbėtojas
 • public spirit () visuomeniškumo jausmas
 • public-spirited (adj.) visuomeniškas
 • public statement (n.) viešas pareiškimas
 • public square (n.) aikštė
 • public library (n.) viešoji biblioteka
 • public limited company (n.) ribotos atsakomybės bendrovė
 • public property (n.) viešoji nuosavybė
 • public servant (n.) pareigūnas, tarnautojas
 • public safety (n.) viešasis saugumas
 • public treasury (n.) iždas
 • institution of public utility (n.) komunalinių paslaugų įstaiga
 • public transport (n.) viešasis transportas
 • Public transport Viešasis transportas
 • public utility company (n.) komunalinė paslauga
 • public works (n.) viešieji darbai
 • Public works Viešieji darbai
 • European Institute of Public Administration (n.) Europos viešojo administravimo institutas
 • means of public conveyance (n.) viešojo transporto priemonės
 • public utility (n.) komunalinė paslauga
 • urban infrastructure (n.) miesto infrastruktūra
 • public-service corporation (n.) komunalinė paslauga
 • public-private partnership (n.) viešojo ir privačiojo sektoriaus partnerystė
 • Public–private partnership Viešojo ir privataus sektorių partnerystė
 • public prosecutor's department () valstybinė prokuratūra
 • public prosecutor's department (n.) valstybinė prokuratūra
 • public service employee (n.) valstybės tarnautojas
 • redemption of public debt (n.) valstybės skolos padengimas
 • rescheduling of public debt (n.) valstybės skolos terminų pakeitimas
Paaiškinimas anglų kalba
 • (people) people in general considered as a whole
 • (body) a body of people sharing some common interest Type of: body
 • (not private) not private; open to or concerning the people as a whole
 • (affecting, people, community) affecting the people or community as a whole
 • (belonging, participated, community) belonging to or participated in by a community as a whole

public sinonimai common, national, state, state-owned, audience, citizens, community, crowd, masses, nation, populace, society, spectators, world

Netoliese public esantys žodžiai