pilti angliškai

pilti vertimas 1. pour ; p. vandenį į stiklinę pour water into a glass ;2. (lyti, lietis): pila kaip iš kibiro it is pouring (with rain) ; it is raining cats and dogs idiom.; jį šaltas prakaitas pila he is dripping with sweat ;3. (smarkiai šaudyti) fire away; 4. (mušti) beat, whip; (smogti) strike; 5. (prakalbą, eilėraštį) rattle

  • (į)pilti, lieti(s) (v.) pour
  • pilti kaip iš kibiro () shower, bucket, bucket down, pelt down, pour with rain, pour down, piss down, piss with rain, pour, pelt, stream, rain cats and dogs, rain buckets, it's pouring with rain, teem, lash
  • iš(si)pilti, iš(si)lieti (v.) slop, spill, splatter
  • pilti šaukštu (v.) spoon

pilti sinonimai plūsti

Netoliese pilti esantys žodžiai
Kiti žodžio pilti vertimai