nutraukimas angliškai

nutraukimas vertimas 1. (ryšių, santykių) rupture, breaking off ; (sutarties, santuokos) dissolution, cancellation, annulment; diplomatinių santykių n. rupture/severance of diplomatic relations;2. (sustabdymas) cessation, discontinuance; karo veiksmų n. cessation of hostilities; branduolinių bandymų n. discontinuance of nuclear tests; ugnies n. cease-fire ; mokėjimų n. suspension of payments

  • darbo sutarties nutraukimas (n.) termination of employment
  • laikinas pagalbos nutraukimas (n.) suspension of aid
  • ūkininkavimo nutraukimas (n.) cessation of farming
  • sutarties nutraukimas (n.) termination of a contract
  • ugnies nutraukimas (n.) ceasefire, cease-fire, truce
  • veiklos nutraukimas (n.) cessation of trading

nutraukimas sinonimai anuliavimas, atleidimas, atleidimas ið darbo, atleidimas iš darbo, atšaukimas, įpjovimas, kirpimas, liovimasis, nesutarimas, perteklius, pjūvis, skilimas, sumažinimas

Netoliese nutraukimas esantys žodžiai
Kiti žodžio nutraukimas vertimai