perteklius angliškai

perteklius vertimas 1. surplus, superfluity, excess, redundancy; grūdų perteklius grain surplus; gyventojų perteklius overpopulation; gyventojų perteklius miestuose redundant population in the cities;2. (gausumas) abundance; gyventi pertekliuje live in abundance

  • gyventojų perteklius (n.) overpopulation
  • produkcijos perteklius (n.) production surplus
  • žemės ūkio produkcijos perteklius (n.) agricultural surplus
  • vandens perteklius (n.) overflow, runoff, overspill

perteklius sinonimai atleidimas, atleidimas ið darbo, atleidimas iš darbo, gausumas, nutraukimas, perviršis, prabanga, sodrumas, turtingumas

Netoliese perteklius esantys žodžiai
Kiti žodžio perteklius vertimai