nutraukimas prancūziškai

nutraukimas vertimas cessation, cesse, baisse, diminution, coupure, coupe, réduction, discontinuation, fermeture, discontinuité, interruption, licenciement, congédiement, renvoi, éclatement, rupture, hernie, désaccord, annulation

  • sutarties nutraukimas (n.) résiliation de contrat
  • darbo sutarties nutraukimas (n.) cessation d'emploi
  • veiklos nutraukimas (n.) cessation d'activité
  • ūkininkavimo nutraukimas (n.) cessation d'exploitation agricole
  • laikinas pagalbos nutraukimas (n.) suspension de l'aide
  • ugnies nutraukimas (n.) cessez-le-feu, trêve

nutraukimas sinonimai anuliavimas, atleidimas, atleidimas ið darbo, atleidimas iš darbo, atšaukimas, įpjovimas, kirpimas, liovimasis, nesutarimas, perteklius, pjūvis, skilimas, sumažinimas

Netoliese nutraukimas esantys žodžiai
Kiti žodžio nutraukimas vertimai