laisvė angliškai

laisvė vertimas freedom, liberty; kova dėl laisvės fight/struggle for freedom/liberty; gyventi laisvėje be free, live a free life; paleisti į laisvę set free; laisvę mylinčios tautos freedom-loving nations ; žodžio (spaudos) l. freedom of speech (of the press); sąžinės l. liberty of conscience ; poetinė l. poetic licence

 • akademinė laisvė (n.) academic freedom
 • laisvė jungtis į profesines sąjungas (n.) trade union freedom
 • duoti laisvę () liberate, set free, let loose
 • lytinė laisvė (n.) sexual freedom
 • prekybos laisvė (n.) freedom of trade
 • laivybos laisvė (n.) freedom of navigation
 • judėjimo laisvė (n.) freedom of movement, mobility
 • judėjimo laisvė (n.) freedom of movement
 • paslaugų teikimo laisvė (n.) freedom to provide services
 • skrydžių laisvė (n.) freedom of the skies
 • spaudos laisvė (n.) freedom of the press
 • susirinkimų laisvė (n.) freedom of assembly
 • informacijos laisvė (n.) freedom of communication
 • laisvė naudotis jūra (n.) freedom of the seas
 • nuomonės laisvė (n.) freedom of opinion
 • religinių įsitikinimų laisvė (n.) freedom of religious beliefs
 • susivienijimų laisvė (n.) freedom of association
 • veiksmų laisvė () carte blanche, a free hand
 • žodžio laisvė (n.) freedom of expression
 • žodžio laisvė () freedom of speech, free speech
Netoliese laisvė esantys žodžiai
Kiti žodžio laisvė vertimai