research lietuviškai

research vertimas 1. n 1) (t. p. pl) mokslinis tyrinėjimas (into/on); 2) tiriamasis darbas;2. v tyrinėti (into/on)

 • EC research expenditure (n.) EB tyrimų išlaidos
 • Joint Research Centre (n.) Jungtinis tyrimų centras
 • Joint Research Centre Europos komisijos Jungtinis mokslo centras
 • market research (n.) rinkotyra
 • market research (n.) rinkos, paklausos tyrimas, rinkos/paklausos tyrimas
 • Market research Rinkotyra
 • medical research (n.) medicinos mokslo tiriamieji darbai
 • Community research policy (n.) Bendrijos mokslinių tyrimų politika
 • applied research (n.) taikomieji moksliniai tyrimai
 • energy research (n.) moksliniai energetikos tyrimai
 • research and development (n.) moksliniai tyrimai ir plėtra
 • Research and development Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla
 • company research (n.) įmonės moksliniai tyrimai
 • field research (n.) lauko tyrimai
 • Field research Lauko tyrimas
 • fishery research (n.) žuvininkystės tyrimai
 • forestry research (n.) tiriamieji miškininkystės darbai
 • industrial research (n.) pramoniniai moksliniai tyrimai
 • environmental research (n.) moksliniai aplinkos tyrimai
 • basic research (n.) fundamentiniai tyrimai
 • agronomic research (n.) tiriamieji agronomijos darbai
 • industry-research relations (n.) pramonės ir mokslinių tyrimų ryšiai
 • organisation of research (n.) mokslinių tyrimų organizavimas
 • research report (n.) mokslinių tyrimų ataskaita
 • marketing research (n.) rinkos, paklausos tyrimas, rinkos/paklausos tyrimas
 • military research (n.) kariniai moksliniai tyrimai
 • nuclear research (n.) branduoliniai tyrimai
 • research body (n.) mokslo įstaiga
 • university research (n.) universitetiniai moksliniai tyrimai
 • research budget (n.) mokslinių tyrimų biudžetas
 • research lab (n.) laboratorija
 • research laboratory (n.) laboratorija
 • research method (n.) tyrimo metodas
 • research officer (n.) tyrėjas, tyrinėtojas
 • research programme (n.) mokslinių tyrimų programa
 • research project (n.) mokslinių tyrimų projektas
 • research results (n.) mokslinių tyrimų rezultatai
 • research staff (n.) mokslinių tyrimų personalas
 • research worker (n.) tyrinėtojas, tyrėjas
 • research policy (n.) mokslinių tyrimų politika
 • scientific research (n.) mokslo tiriamasis darbas
 • space research (n.) kosmoso tyrimai
 • EAEC Joint Research Centre EAEB Jungtinis tyrimų centras
 • EAEC Joint Research Centre (n.) EAEB Jungtinis tyrimų centras
 • Annals of Improbable Research
 • Great ape research ban Eksperimentų su žmogbeždžionėmis draudimas
Paaiškinimas anglų kalba
 • (investigation) systematic investigation to establish facts
 • (problem solving) a search for knowledge
 • (communication verb) to attempt to find out in a systematically and scientific manner Type of: investigate
 • (search) to inquire into

Research sinonimai Interdisciplinary Studies, Investigative Report, Laboratory Research, Methodology, Research, Research Activities, Research and Development, Research Methodology, Research Priorities, Research Technics, Research Techniques, Summary Report

research sinonimai enquiry, examination, exploration, inquiry, investigating, investigation, probe, research work, scientific research, scrutiny, examine, explore, make an inquiry, search, delve

Netoliese research esantys žodžiai