atšokti angliškai

atšokti vertimas 1. (atgal, į šalį) jump/spring back/ aside; 2. (atsitrenkus) rebound, recoil; bounce off; sviedinys atšoko the ball rebounded/ recoiled;3. (atsilupti, atsiklijuoti) come off; breakoff ; viršelis atšoko nuo knygos the cover has come off the book ; tinkas atšoko the plaster has come/broken off

  • atšokti atgal (v.) kick back, recoil, kick

atšokti sinonimai atsimušti, atsitrenkti, atšlyti, atšokti atgal, grybštelėti, išsigąsti, krūptelėti, pabūgti, rikošetuoti, šuoliuoti, susigūžti

Netoliese atšokti esantys žodžiai
Kiti žodžio atšokti vertimai