as angliškai

as vertimas I; tai aš it is I, it's me šnek.; man šalta I am cold, I feel cold; aš, žemiau pasirašęs, liudiju, kad... I, the undersigned, testify that... ; aš pats tai padarysiu I will do it myself; aš tau! (grasinant) I'll show you! ; ne aš būsiu, jei... if I don't... my name is not..

  • Aš myliu tave I love you
  • aš manau I dare say
  • aš manau () I ,dare'say, I dare say
  • aš pats (n.) self
  • ar aš nesakiau? I told you so

aš sinonimai man, mane, manęs, manimi

Netoliese as esantys žodžiai
Kiti žodžio as vertimai