written lietuviškai

written vertimas pp iš write.

 • nothing to write home about nieko ypatinga
 • tax debt write-off (n.) mokestinio įsiskolinimo nurašymas
 • written document (n.) dokumentas
 • write to (v.) susirašinėti
 • write off (v.) iðbraukti, išbraukti
 • write down (v.) rašyti kroniką, užrašyti
 • write down () užrašyti, užrašyti/registruoti žurnale, pasiþymëti, uþsiraðyti, užsirašyti, pasižymėti
 • written question (n.) raštiškas paklausimas
 • write in code (v.) koduoti, užkoduoti
 • write out (v.) išpjauti, iškirpti, iškirsti, išrašyti
 • write out () kopijuoti, imituoti, pamėgdžioti, nurašyti, perrašyti, nusirašyti
 • read/write memory (n.) tiesioginės kreipties atmintis
 • written report (n.) pranešimas, pažangumo pažymėjimas, ataskaita, reportažas
 • Written Chinese Kinų raštas
Paaiškinimas anglų kalba
 • (writing) to produce a literary work
 • (communicate, express, writing) to communicate or express by writing Type of: intercommunicate. Follows: correspond
 • (have, written work) to have (one's written work) issued for publication
 • (communicate, writing) to communicate (with) in writing
 • (communicate, letter) to communicate by letter Type of: intercommunicate
 • (music) to write music
 • (trace) to mark or trace on a surface Type of: trace
 • (information technology) to record data on a computer
 • (spell) to write or name the letters that comprise the conventionally accepted form of (a word or part of a word)
 • (create by mental act) to create code, write a computer program Type of: create by mental act
 • (set, writing, various) set down in writing in any of various ways Similar to: backhand, cursive, engrossed, graphical, handwritten, holographical, inscribed,...
 • (codified) systematically collected and written down Similar to: codified
 • (scripted) written as for a film, play, or broadcast

write sinonimai draw up, compose, correspond, draw up, drop a line, formulate, indite, inscribe, jot down, letter, notify, pen, print, publish, put, record, save, scrawl, scribble, sign, spell, write down, carry on a correspondence with, carry on correspondence with, correspond, correspond with, keep up a correspondence with, keep up correspondence with, write to, compose, spell, write out

written sinonimai composed, scripted

Netoliese written esantys žodžiai