superior lietuviškai

superior vertimas a. 1. geresnis, aukštesnės kokybės; made of superior cloth pasiūtas iš aukštos kokybės medžiagos; superior wine aukščiausios rūšies vynas (ypač reklamoje); this machine is superior to that one ši mašina geresnė už aną; he is my superior in doing sums jis geriau skaičiuoja negu aš; a very superior person neeilinis žmogus 2. aukštesnis, viršesnis, vyresnis (padėtimi, laipsniu ir pan.); superior court aukštesnysis teismas 3. pranašus, pranašesnis; superior forces pranašesnės jėgos 4. (to) nepasiekiamas, nenusileidžiantis (iki); to be superior to prejudice nekreipti dėmesio į prietarus; he is superior to bribery jo nepapirksi 5. išdidus; pasipūtėliškas 6. biol. esantis aukščiau, viršutinis; esantis virš kito organo; superior wings antsparniai 7. astr. esantis toliau nuo Saulės negu Žemė 8. poligr. esantis virš eilutės n. 1. vyresnysis, viršininkas; smb s immediate superior kieno tiesioginis viršininkas 2. (kuo) pranašesnis asmuo; pranašuolis; he has no superior in wit jo niekas nepranoksta sąmoju; they have no superiors in courage jų niekas nepralenkė drąsa 3. (vienuolyno) vyresnysis, viršininkas; igumenas; Father Superior vienuolyno viršininkas; Mother Superior vienuolyno viršininkė; igumenė 4. poligr. ženklas, esantis virš (teksto) eilutės Superior n. :; Lake Superior Aukštutinis ežeras (JAV)

 • Lake Superior Aukštutinis ežeras
 • act superior (v.) apsimesti, despotiškai elgtis su, įsivaizdinti
 • be superior (v.) turėti, nugalėti, palenkti, išeiti į gera, paimti viršų, laimėti, turėti/paimti viršų, įveikti
 • superior power (n.) viršenybė
 • wine of superior quality (n.) aukščiausios kokybės vynas
 • superior strength (n.) viršenybė
Paaiškinimas anglų kalba
 • (leader) one of greater rank, station, or quality
 • (religious) the head of a religious community
 • (combatant) a combatant who is able to defeat rivals
 • (character) a character or symbol that is set, printed, or written above and immediately to one side of another character
 • (high, superior, quality) of high, or superior, quality or performance
 • (characteristic, high rank) of or characteristic of high rank or importance Similar to: arch, eminent, high-level, leading, majestical, superordinate, upper
 • (dominant) not subject to or influenced by Similar to: dominant
 • (printing process) written or printed above and to one side of another character
 • (astronomy) having an orbit farther from the sun than the Earth's orbit Topic: astronomy
 • (senior) having a higher rank
 • (unaffected) above being affected or influenced by
 • (lake) the largest freshwater lake in the world; the deepest of the Great Lakes
 • (town) a town in northwest Wisconsin on Lake Superior across from Duluth Type of: town. Part of: Wisconsin

Superior sinonimai Lake Superior

superior sinonimai apertura pelvis inferior, arrogant, condescending, disdainful, haughty, higher-ranking, imperious, lofty, lordly, major, overbearing, patronizing, prideful, proud, ranking, sniffy, supercilious, superscript, supreme, swaggering, patronising, boss, chief, higher-up, master, superordinate, superscript, victor

Netoliese superior esantys žodžiai