ženklas angliškai

ženklas vertimas 1. omen, sign ; token; 2. (žymė) mark; fabriko ž. trade mark; kelio ž. landmark; jūr. beacon; sutartiniai ženklai conventional signs; draudžiamasis ž. prohibitive sign; nurodomasis ž. (keliuose) pointer;3. (simbolis) sign, symbol; lygybės ž. mat. sign of equality; skyrybos ž. gram. punctuation mark; pasižymėjimo ž. decoration, medal ; pašto ž. (postage-)stamp ;4. (signalas) signal; token; duoti ženklą signal, give the signal

 • kokybės ženklas (n.) quality label
 • skiriamosios spalvos ženklas () colors, colours
 • europinis prekės ženklas (n.) European trademark
 • registruotas prekės ženklas (n.) registered trademark
 • pranašiškas ženklas (n.) augur, augury, harbinger, herald, omen, portent, presage, prognostic, prognostication, prodigy
 • karo ženklas () standard, banner
 • kūgio formos kelio ženklas (n.) pylon
 • skyrybos ženklas () punctuation, punctuation mark
 • prekės ženklas () brand, make, marque, registered trademark, registered trade name, trademark, tradename
 • pašto ženklas () postage, postage stamp, stamp
 • prekių ženklas (n.) trademark
 • kirčio ženklas (n.) accent, accent mark, stress, emphasis, stress-mark
 • firmos ženklas () brand, make, marque, registered trademark, registered trade name, trademark, tradename
 • atminimo ženklas (n.) remembrance, memento, souvenir
 • susitaikymo ženklas (n.) peace-offering

ženklas sinonimai dėmė, dešimtainė trupmena, fasonas, firmos pavadinimas/ženklas, iškaba, kopija, kryþelis, markė, modelis, paskutinė replika, pėdsakas, požymis, rodiklis, rodyklė, signalas, signalizatorius, simbolis, skaitmuo, þenklas, žymė

Netoliese ženklas esantys žodžiai
Kiti žodžio ženklas vertimai