sleep lietuviškai

sleep vertimas 1. n miegas; deep/ profound sleep gilus miegas; sound sleep kietas miegas; to go to sleep užmigti; 2. v (slept) miegoti, užmigti; to sleep away pramiegoti; to sleep off išsimiegoti; to sleep on/over/upon atidėti iki rytojaus; to sleep the clock round išmiegoti visą parą

 • Sleep paralysis Miego paralyžius
 • drop off to sleep (v.) užmigti, užsnūsti, tuoj pat užmigti, kristi ir užmigti
 • go to sleep (v.) užmigti, užsnūsti, tuoj pat užmigti, kristi ir užmigti
 • short sleep (n.) snūstelėjimas, bluosto sudėjimas, snustelėjimas, pogulis, prisnūdimas, snūduriavimas, nusnūdimas
 • sleep in (v.) pagulėti
 • sleep late (v.) pagulėti
 • sleep on () pagalvoti
 • sleep with (v.) pisti, knistis, mylėtis, miegoti, prisukti, įsukti, atsukti
 • Sleep-learning Mokymasis miegant
 • put to sleep (v.) užmigdyti
 • put to sleep () numarinti, negyvai užmigdyti
 • sleep off (v.) atsimiegoti
 • sleep together (v.) pisti, knistis, mylėtis, miegoti, prisukti, įsukti, atsukti
Paaiškinimas anglų kalba
 • (shuteye) a natural and periodic state of rest during which consciousness of the world is suspended
 • (sopor) a torpid state resembling deep sleep
 • (time period) a period of time spent sleeping
 • (death) euphemisms for death (based on an analogy between lying in a bed and in a tomb)
 • (log Z's) to be asleep
 • (accommodate) to be able to accommodate for sleeping Type of: accommodate

Sleep sinonimai Sleep, Slow-Wave

sleep sinonimai eternal rest, eternal sleep, nap, quietus, rest, slumber, sopor, be asleep, catnap, doze, drowse, nod off, rest, snooze, catch some Z's, log Z's, slumber, kip

Netoliese sleep esantys žodžiai