išmiegoti angliškai

išmiegoti vertimas 1. have slept; i. gerai (blogai) have a good/proper (bad) sleep; gerai i. naktį have a good night's rest;2. (tam tikrą laiką) have slept (for some time); i. tris valandas have slept for three hours ; i. visą naktį nepabudus sleep the whole night without waking up arba awaking

Netoliese išmiegoti esantys žodžiai