single lietuviškai

single vertimas 1. a 1) vienintelis, vienas; 2) vienišas, nevedęs; 3) atskiras, pavienis; 4) (apie bilietą) į vieną pusę;2. v atrinkti, išrinkti

 • Single European Act (n.) Europos bendrasis aktas
 • single-parent family (n.) nepilna šeima
 • single parent (n.) vieniša motina, vienišas tėvas
 • single parent (n.) vienišas tėvas
 • in single file () vorele, vienas paskui kitą
 • single document (n.) vienas bendras dokumentas
 • single exchange-rate policy (n.) bendra valiutų kurso politika
 • single file (n.) vora
 • single-channel (adj.) mono
 • single market (n.) bendroji rinka
 • single monetary policy (n.) bendra pinigų politika
 • single-ballot system (n.) vieno turo balsavimas
 • single-breasted (adj.) su viena eile sagų
 • single-crop farming (n.) monokultūros ūkis
 • single-decker () vienaaukštis, vienadenis
 • single-family housing (n.) vienbutis namas
 • single-handed (adj.) pats, pats vienas
 • single out (v.) išskirti, parinkti, išsirinkti, pasirinkti, išrinkti, diskriminuoti
 • single-minded (adj.) nusiteikęs, tvirtas, nepalenkiamas, tvirtai pasiryžęs
Paaiškinimas anglų kalba
 • (base hit) a base hit on which the batter stops safely at first base
 • (digit) the smallest whole number or a numeral representing this number
 • (baseball game) to hit a single Topic: baseball game. Type of: hit
 • (being, characteristic, single) being or characteristic of a single thing or person
 • (botany) used of flowers having usually only one row or whorl of petals Topic: botany
 • (existing alone, consisting) existing alone or consisting of one entity, part, aspect, or individual Similar to: azygous, lonesome, one-man, sui generis, unary, uninominal, unique
 • (unmarried) not married or related to the unmarried state
 • (unshared) characteristic of or meant for a single person or thing
 • (uniform) having uniform application Similar to: uniform
 • (concentrated) not divided among or brought to bear on more than one object or objective

single sinonimai celibate, distinct, exclusive, individual, lone, one and only, one-man, one-off, one-person, onetime, one-way, one-woman, particular, separate, simple, sincere, singular, sole, solitary, unattached, uncompounded, undivided, unidirectional, unique, unmarried, unmixed, unshared, unwed, 1, ace, bachelor, bingle, celibate, I, one, single person, spinster, unit, unity, one-way ticket, single ticket

Netoliese single esantys žodžiai