proof lietuviškai

proof vertimas 1. n 1) įrodymas; parodymas (teisme); 2) patikrinimas; bandymas; 3) pl korektūra; 2. a 1) nepralaidus; nepramušamas; 2 )perk. neprieinamas; atsparus

 • rust proof (adj.) saugantis nuo rūdijimo, antikorozinis
 • bullet-proof (adj.) neperðaunamas
 • produce proof of (v.) parodyti, rodyti, nustatyti, įrodyti
 • Mathematical proof Matematinis įrodymas
 • Rabbit-Proof Fence (film) Triušių aptvaras
Paaiškinimas anglų kalba
 • (evidence) any factual evidence that helps to establish the truth of something
 • (argument) a formal series of statements showing that if one thing is true something else necessarily follows from it
 • (measure) a measure of alcoholic strength expressed as an integer twice the percentage of alcohol present (by volume)
 • (printing process) an impression made to check for errors
 • (photographic print) a trial photographic print from a negative
 • (determination) the act of validating; finding or testing the truth of something
 • (produce) to make or take a proof of, such as a photographic negative, an etching, or typeset Type of: produce
 • (knead) to knead to reach proper lightness Type of: knead
 • (see to it) to read for errors
 • (change) to activate by mixing with water and sometimes sugar or milk Type of: change
 • (strengthen) to make resistant (to harm) Type of: strengthen
 • (impervious) able to withstand

-proof sinonimai proof

proof sinonimai -proof, attestation, certificate, certification, cogent evidence, confirmation, content, credential, degree, demonstration, evidence, examination, percentage, print, proportion, substantiation, test, test copy, testimony, trial, trial impression, validation, verification, exhibit, proofread, rush

Netoliese proof esantys žodžiai