plant lietuviškai

plant vertimas 1. n 1) augalas; in plant augąs, tarpstąs; to lose plant džiūti, nudžiūti; 2) įrengimai; 3) amer. gamykla, fabrikas;2. v skleisti, skiepyti; to plant a standart iškelti vėliavą; to plant oneselfįsitaisyti, užimti vietą; to plant outpersodinti augalą į žemę, dirvą

 • Plant physiology Augalų fiziologija
 • plant food (n.) trąša
 • plant breeding (n.) augalų selekcija
 • plant health product (n.) augalų apsaugos preparatai
 • plant health treatment (n.) augalų apsauga
 • nuclear plant (n.) branduolinis reaktorius, reaktorius
 • plant health legislation (n.) augalų apsaugos įstatymai
 • plant health control (n.) augalų apsaugos kontrolė
 • Plant cell Augalinė ląstelė
 • plant propagation (n.) augalų dauginimas
 • plant scientist (n.) botanikas
 • plant disease (n.) augalų ligos
 • harmful plant (n.) kenksmingasis augalas
 • oleaginous plant (n.) aliejinis augalas
 • industrial plant (n.) mašinos, įrengimai, pramonės įranga, įmonė, gamykla, ámonë, fabrikas, pramoniniai augalai
 • industrial plant (n.) pramoniniai augalai
 • plant life (n.) augalas, sodinukas, augalija
 • plant life (n.) augalija
 • plant resources (n.) augalijos ištekliai
 • aromatic plant (n.) kvapieji augalai
 • medical plant (n.) vaistiniai augalai
 • power plant (n.) elektrinė, jėgainė
 • power plant (n.) elektrinė
 • rock plant (n.) kalnų augalas
 • rock-plant (n.) kalnų augalas
 • plant out (v.) pasodinti, sodinti, apsodinti, įveisti
 • aquatic plant (n.) vandens augalas
 • Aquatic plant Vandens augalai
 • plant variety right (n.) augalų veislės nuosavybės teisė
 • sweet pepper plant (n.) paprika
 • tropical plant (n.) atogrąžų augalas
 • textile plant (n.) tekstilės augalai
 • protection of plant life (n.) augalijos apsauga
 • transgenic plant (n.) transgeninis augalas
Paaiškinimas anglų kalba
 • (building complex) buildings for carrying on industrial labor
 • (botany) a living organism lacking the power of locomotion
 • (actor) an actor situated in the audience whose acting is rehearsed but seems spontaneous to the audience Type of: actor
 • (contrivance) something planted secretly for discovery by another Type of: contrivance
 • (put, set, seeds) to put or set (seeds, seedlings, or plants) into the ground
 • (insert) to fix or set securely or deeply
 • (initiate) to set up or lay the groundwork for
 • (animal husbandry) to place into a river Topic: animal husbandry. Type of: stock
 • (place something, someone) to place something or someone in a certain position to secretly observe or deceive Type of: put
 • (communicate) to put firmly in the mind

plant sinonimai vegetable, vegetal, a put-up job, factory, flora, industrial equipment, industrial plant, mill, plant life, put-up job, vegetable, vegetation, works, plant out, plant with, sow, constitute, embed, engraft, establish, found, imbed, implant, instil, institute, plant with, set, plant out

Netoliese plant esantys žodžiai