occasion lietuviškai

occasion vertimas 1. n 1) proga, aplinkybė; on occasion progai esant, prie progos; on the occasion of ta proga; to improve/seize the occasion, to take occasion (pasi) naudoti(s) proga; on/upon all occasions kiekvienu atveju; 2) įvykis(šventė, metinės); 3) pagrindas, priežastis;2. v sukelti, būti priežastimi

  • ceremonial occasion (n.) ceremonija
  • on occasion (adv.) kartais, kartkartėmis, retkarčiais, kai kada
  • rise to the occasion neapvilti, susidoroti
Paaiškinimas anglų kalba
  • (happening) an event that occurs at a critical time
  • (social event) a vaguely specified social event
  • (time) the time of a particular event Type of: time
  • (opportunity) an opportunity to do something Type of: opportunity
  • (rational motive) a rational motive for a belief or action
  • (cause) to give occasion to Type of: cause

occasion sinonimai affair, break, chance, episode, event, function, ground, grounds, happening, incident, juncture, look-in, mainspring, motive, occurrence, opportunity, possibility, reason, scope, social function, social occasion, give cause for, give rise to, raise, stir

Netoliese occasion esantys žodžiai