flying lietuviškai

flying vertimas a skrendąs; Flying Officer lakūnas karininkas; vyresnysis aviacijos leitenantas

 • Flying ace Asas
 • Black fly Mašalai
 • fly high (v.) vešėti, klestėti, tarpti
 • fly away (v.) išvykti iš namų, palikti namus
 • fly open (v.) staiga atsiverti
 • fly in the teeth of (v.) nesiskaityti, ignoruoti, nepaisyti
 • Fly Orchid Musinis ofris
 • fly out (v.) išvykti iš namų, palikti namus
 • fly jib (n.) kliveris
 • fly in the face of (v.) nesiskaityti, ignoruoti, nepaisyti
 • Flying Dutchman Skrajojantis Olandas
 • fly off the handle (v.) įsiusti, netekti kantrybės, įsikarščiuoti, nesusivaldyti, užvirti pykčiu, prarasti savitvardą, pasiusti
 • fly-by-night (adj.) įtartinas, tamsus
 • fly front (n.) prarėžas, prarëþas, praskiepas
 • fly off (v.) išvykti iš namų, palikti namus
 • flying dragon (n.) slibinas
 • Flying fish Žuvys skraiduolės
 • flying field (n.) aerouostas, aerodromas
 • flying lizard (n.) slibinas
 • flying saucer (n.) skraidančioji lėkštė, nenustatytas skraidantis objektas
 • flying visit (n.) trumpas apsilankymas
 • Southern flying squirrel Pietinė voverė skraiduolė
 • unidentified flying object (n.) skraidančioji lėkštė, nenustatytas skraidantis objektas
 • Unidentified flying object Neatpažintas skraidantis objektas
 • with flying colours () labai sėkmingai, pergalingai, be pastangų
 • Crane fly Ilgakojai uodai
 • stunt flying (n.) figūrinis skraidymas, aukštasis pilotažas
 • Deer fly Akliai
 • Stable fly Rudeninė piktmusė
 • Tsetse fly Musė cėcė
 • Flying Spaghetti Monster Skrajojantis Spageti Monstras
 • Flying disc Skraidantis diskas
 • Siberian Flying Squirrel Voverė skraiduolė
 • V-1 flying bomb V-1
 • New World flying squirrel Amerikinės voverės skraiduolės
 • Old World flying squirrel Eurazijinės voverės skraiduolės
Paaiškinimas anglų kalba
 • (flight) an instance of traveling by air
 • (wing) to travel through the air; to be airborne
 • (move quickly, suddenly) to move quickly or suddenly Type of: move
 • (operate) to operate an airplane
 • (transport) to transport by aeroplane Type of: transport
 • (float) to cause to fly or float Causes: float
 • (be dispersed, disseminated) to be dispersed or disseminated Type of: travel
 • (change) to change quickly from one emotional state to another Type of: change
 • (elapse) to pass away rapidly
 • (travel, airplane) to travel in an airplane Topic: air travel. Type of: travel
 • (show) to display in the air or cause to float Type of: show
 • (scat) to run away quickly
 • (journey) to travel over (an area of land or sea) in an aircraft Type of: travel
 • (baseball game) to hit a fly Topic: baseball game. Type of: hit
 • (decrease) to decrease rapidly and disappear
 • (moving) moving swiftly
 • (hurried) hurried and brief

fly sinonimai dipteran, dipteron, dipterous insect, flies, fly ball, fly front, fly sheet, house-fly, rainfly, tent flap, tent-fly, two-winged insects, aviate, blow, break loose, break out, drive, elapse, escape, fell, flap, flee, flit, flutter, fly by, glide, go up in smoke, hasten, hover, hurry, hurry up, make a break for it, make haste, navigate, operate, pass, pilot, run away, sail, scurry, slip away, slip by, slip off, slip past, soar, steer, stream, take flight, take off, take wing, travel by air, travel by plane, vanish, vaporize, wing, buck up, hasten, hurry, hurry up, jump to it, put your best foot forward, scamper, scurry, scuttle, skitter, get a move on, make haste

flying sinonimai airborne, fast, fast-flying, gliding, quick, soaring, flight

Netoliese flying esantys žodžiai