danach lietuviškai

danach vertimas po to, vėliau, paskui, po, namie, namo, keliaujantis į, ant, į... pusę, į, link, ... būdu, per, pagal, laikantis, po to, kai, ten, čionai, čia, einantis po, štai, štai šitas, štai, ana, štai šitas, kadangi, nes, kada, tuo metu, kol, kada tik, jei, kai tik, na, matai!, be perstojo, be pertraukos, be sustojimo, iš eilės, ištisai, neatsitraukiant, nesustodamas, vienas paskui kitą, vorele, į išorę, į šalis, tolyn, kiek/kur širdis geidžia, kiek, kur širdis geidžia, panorėjus, m.e, mūsų eros metais, po Kristaus gimimo, tradiciškai, tinkamai, kiek širdis geidžia, į vidų, į šiaurę, aukštai, einantis, nukreiptas aukštyn, aukštyn, rytinis, rytų, į rytus, nukreiptas pietų kryptimi, į pietus, netrukus, pamažu, dalimis, laipsniškai, palaipsniui, žemai, žemyn, į priekį, pirmyn, vakarų link, buvimas, egzistavimas, gyvenimas, būti, egzistuoti, va būti, retkarčiais, tai šen, tai ten, piliulė nuo pastojimo

 • Pille danach (n.) piliulė nuo pastojimo
 • Pille-Danach (n.) piliulė nuo pastojimo
 • nach oben (adj.) einantis, nukreiptas aukštyn
 • nach oben (adv.) aukštyn
 • (nach)oben,hoch ant, aukštas, aukštyn, į
 • auf dem Weg nach () keliaujantis į, ant, į... pusę, į, link
 • nach Art von () ... būdu
 • eine nach der anderen (adv.) be sustojimo, neatsitraukiant, ištisai, be pertraukos, nesustodamas, iš eilės, be perstojo, vorele, vienas paskui kitą
 • nach .. Art () ... būdu
 • nach Atem ringen (v.) (už)dusinti, uždusti, uždusinti, dusinti, uždusti, springti
 • nach Belieben () kiek, kur širdis geidžia, panorėjus, kiek/kur širdis geidžia
 • nach Belieben handeln () daryti kaip nori
 • nach Hause (adv.) namie
 • nach Christi Geburt (adv.) m.e, po Kristaus gimimo, mūsų eros metais
 • nach Christus (adv.) m.e, po Kristaus gimimo, mūsų eros metais
 • nach Gehör spielen groti iš klausos
 • nach Luft schnappen (v.) (už)dusinti, uždusti, uždusinti, dusinti, uždusti, springti
 • nach Herzenslust (adv.) kiek širdis geidžia
 • nach Maß gearbeitet () pasiūtas pagal užsakymą, kaip pagal užsakymą
 • nach Norden (adv.) į šiaurę
 • nach Norden gerichtet (adj.) einantis į šiaurę, šiaurės
 • nach Osten (adj.) rytų, rytinis
 • nach Osten (adv.) į rytus
 • nach Strich und Faden (adv.) svarus, reikšmingai
 • nach Süden (adj.) nukreiptas pietų kryptimi
 • nach Süden (adv.) į pietus
 • nach Westen (adv.) vakarų link
 • nach außen (adv.) atvirame ore, lauke, išėjęs, lauk, ne namuose, ne darbe, ne įprastoje vietoje, į šalis, į išorę, tolyn
 • nach dem Aussehen zu schließen () sprendžiant iš kieno išvaizdos, iš pažiūros
 • nach dem Tod des Vaters geboren (adj.) pomirtinis, gimęs po tėvo mirties
 • nach dem ersten akademischen Grad (adj.) antrosios studijų pakopos, magistro
 • nach dem Tode (adj.) pomirtinis
 • nach der Tradition (adv.) tradiciškai
 • nach hinten (adv.) arti atramos, atgalinis, nukreiptas atgal, atgal, atbulom, užpakaliu
 • nach innen () į vidų
 • nach innen gerichtet () į vidų
 • nach jemands Geschmack () pomėgis
 • nach links () kairys, į kairę
 • nach meiner () mano galva/nuomone, mano, tavo... nuomone
 • nach meiner Ansicht (adv.) mano galva, nuomone, mano galva/nuomone, mano, tavo... nuomone
 • nach meiner Meinung (adv.) mano galva, nuomone, mano galva/nuomone, mano, tavo... nuomone
 • nach oben sind keine Grenzen gesetzt () kaina nesvarbu, kad ir kiek kainuotų
 • nach oben gehen (v.) sklandyti, pašokti
 • nach rechts () į dešinę, visiškai, dešinys
 • nach und nach (adv.) vis dėlto, galop, galų gale, baigtis tuo, kad galų gale, pagaliau, galiausiai, žingsnis po žingsnio, palaipsniui, laipsniškai, po truputį, pamažu, dalimis
 • nach und nach () netrukus
 • nach unten (adv.) žemyn, mažiau, žemai
 • nach unten () žemyn, nu-
 • nach unten hängen (v.) būti nukarusiam, karoti
 • nach vorne (adv.) pirmyn, nukreiptas į priekį/pirmyn, tolyn, į priekį
 • nach vorn (adv.) pirmyn, nukreiptas į priekį/pirmyn, tolyn, į priekį
 • nach Übersee (adj.) į užjūrį, į užsienį, užjūrio, užsienio
 • nach wie vor (adv.) visada, dar, jau, vis, nuolat, kol kas
 • da sein (v.) esantis, dalyvaujantis, va būti, egzistuoti, būti
 • Da-Sein (n.) egzistavimas, ''syn'': buvimas, buvimas, gyvenimas
 • da oben (adv.) viršum
 • da doch () kadangi, dėl to, kad
 • hie und da (adv.) retkarčiais
 • jemand da? sveiki
 • hier und da (adv.) retkarčiais
 • hier und da () tai šen, tai ten
 • gerade da (adv.) kaip tik tada
 • Fangmenge nach Arten (n.) laimikis pagal rūšis
 • Gebühr nach Achszahl (n.) ašies mokestis
 • Gliederung nach Geschlecht (n.) pasiskirstymas pagal lytį
 • Handel nach Erzeugnissen (n.) prekyba produktais
 • Handel nach Ländergruppen (n.) prekyba tarp šalių grupių
 • Davor und danach Before and After
 • Handel nach Ländern (n.) prekyba tarp šalių
 • Vorzugsstimme (n.) pirmenybinis balsavimas
 • Denke nach und werde reich Galvok ir būk turtingas
 • Einwandereranteile nach Ländern Sąrašas:Šalys pagal imigrantų skaičių
 • Evangelium nach Johannes Evangelija pagal Joną
 • Evangelium nach Lukas Evangelija pagal Luką
 • Evangelium nach Markus Evangelija pagal Morkų
 • Evangelium nach Matthäus Evangelija pagal Matą
 • Großer Sprung nach vorn Didysis šuolis
 • Leben nach dem Tod (n.) pomirtinis gyvenimas
 • Liebe nach Fahrplan Ypatingieji traukiniai
 • Ländervorwahlliste sortiert nach Nummern Sąrašas:Šalių telefonų kodai
 • Suizidrate nach Ländern Sąrašas:Valstybės pagal savižudybių skaičių
Paaiškinimas vokiečių kalba
 • zeitlich hinter Vorangegangenem

danach sinonimai alsdann, also, anschließend, dann, darauf, darauffolgend, daraufhin, dementsprechend, demgemäß, demnach, demzufolge, drauf, endlich, entsprechend, ergo, folglich, hernach, hieran, hierauf, hiernach, hintennach, hinterdrein, hinterher, im Anschluss an, im Anschluss daran, im nachhinein, im Nachhinein, infolgedessen, logischerweise, mithin, nach, nachdem, nachfolgend, nachher, nachträglich, retrospektiv, rückblickend, schließlich, seitdem, sodann, somit, sonach, später, hintendrein  , in der Folge  

nach sinonimai da, dahin, dort, dorthin, gemäß, her, hier, hierher, hierhin, hin, hinüber, hinzu, je nachdem, pro, anhand  , anhand von  , an Hand von  , entsprechend  , im Einklang mit  , je nach  , auf dem Heimweg, auf der Heimfahrt, beliebig, daheim, heim, heimwärts, zuhause, zu Hause, ...-wärts, als Folge, an, anschließend, -artig, auf, auf dem Weg nach, auf dem Weg zu, auf der Reise nach, bestimmt, danach, dann, darauf, endlich, entsprechend, folgende, gemäß, hernach, hierauf, hiernach, hinter, hinterdrein, hinterher, hinwärts, im Anschluss an, in Richtung, laut, nachdem, nachfolgend, nachher, schließlich, später, unterwegs nach, weiterhin, zu, zufolge, bezüglich  , für  , im Anschluß an  , in der Folge  , in Übereinstimmung mit  , je nach  , nach .. Art  (nach, + datif), nach Art von  , nach Maßgabe  

da sinonimai als, während, wann, weil, wenn, immer wenn  , sooft  , wann immer  , dahin, dahinten, dann, dort, dort drüben, dorthin, dort-hin, dortig, drüben, ebenda, es, her, hier, hierher, hierhin, hin, hinüber, hinzu, nach, als, am Platze, anwesend, dahier, dann, daselbst, denn, dort, ebenda, gegenwärtig, gekommen, greifbar, hier, hierselbst, indem, nachdem, präsent, vorhanden, während, weil, wenn, wo, zu diesem Zeitpunkt, zu erreichen, zugegen, zu Hause, zumal, zur Hand, zur Stelle

Netoliese danach esantys žodžiai