mot- lietuviškai

mot- vertimas trumpai prisiliečiantis, grybštelėjantis, dvasios tvirtybė, drąsa, entuziazmas, narsumas, narsa, ištvermė, valios stiprybė, ryžtas, bebaimiškumas, šaltakraujiškumas, nenorintis, prieš, keliaujantis į, ant, į... pusę, į, link, už, palyginti su, su, būti už/prieš, kontra-, anti-, prieš-, prieš

 • (li) mot slutten nykstantis, senkantis
 • alles kamp mot alle () nuožmi kova, tarpusavio konkurencija, nuožmi kova/tarpusavio konkurencija, rietenos
 • dikte opp falske beviser mot () neteisingai iškelti bylą, sufabrikuoti bylą
 • fatte mot () pralinksmėti, atgyti, įgauti drąsos/ryžto
 • holde ut mot (v.) ginti, sulaikyti
 • mot øst (adj.) rytų, rytinis
 • mot øst (adv.) į rytus
 • bevege seg mot () eiti, vykti, traukti, keliauti į
 • bære mot (v.) esantis, išsidėstęs, patalpintas
 • bære ned mot () prilėkti, prišokti
 • demonstrere mot (v.) protestuoti
 • falle tungt mot () smarkiai kristi
 • front mot front () priekinis, nosimis, priešakinis, iš priekio
 • gjøre motstand mot (v.) drąsiai pasitikti, priešintis, nepritarti, būti nusistačiusiam prieš
 • helle mot (v.) leistis
 • kampanje mot (n.) griežtos priemonės
 • klare seg bra mot (v.) atsilaikyti prieš, atlaikyti, priešintis, stoti prieš, ignoruoti
 • krasje mot (v.) trenktis
 • legge opp råd mot (v.) regzti intrigas/pinkles, regzti intrigas
 • mann mot mann () vienas prieš vieną, iš arti
 • med front mot () priešais
 • anlegge sak (mot) (v.) kelti bylą
 • det å ha uvilje mot (n.) nepakenčiamas dalykas
 • få en reaksjon mot (v.) būti alergiškam
 • føre lynkrig mot (v.) staigiai pulti
 • gå hardt ut mot (noen) nenusileisti, priešintis
 • gå til streik mot () sustreikuoti, streikuoti, nutraukti darbą
 • inn mot kysten (adv.) netoli kranto, kranto link
 • konspirere mot (v.) planuoti
 • lene seg mot (v.) padėti, pailsėti, pailsinti, ilsėtis, miegoti, gulėti, remtis, uždėti, sustoti
 • løslate mot kausjon () išlaisvinti už užstatą
 • løslatelse mot kausjon (n.) užstatas
 • kjempe mot (v.) grumtis, stengtis ištrūkti, kovoti, bartis, varžytis, muštis, kautis, kovoti su, priešintis
 • med kurs mot (adj.) vykstantis
 • mot nord (adj.) šiaurinis, šiaurės, einantis į šiaurę
 • mot nord (adv.) į šiaurę
 • mot slutten (adv.) paskiausiai
 • mot strømmen (adv.) upe aukštyn, prieš srovę
 • mot havet (adv.) jūros link, tolyn į jūrą
 • mot klokka (adv.) prieš laikrodžio rodyklę
 • mot sin vilje (adv.) nenoriai, nenoromis duodamas, šykštus, nenoromis, šykščiai
 • mot slutten av (n.) saulėlydis
 • mot urviseren () prieš laikrodžio rodyklę
 • mot venstre (n.) kairė pusė
 • munn-mot-munn-metoden () dirbtinis kvėpavimas per burną
 • nedlegge veto mot (v.) vetuoti
 • regel mot (n.) draudimas
 • reise seg mot (v.) piestu stoti prieš, kilti, maištauti, sukilti
 • reise tiltale mot (v.) patraukti baudžiamojon atsakomybėn
 • rette mistanke mot (v.) inkriminuoti
 • rette oppmerksomheten mot () iškelti, pasiūlyti
 • mot sør (adj.) pietinis, kaip pietiečio, pietų, nukreiptas pietų kryptimi
 • mot sør (adv.) į pietus
 • mot vest (adj.) vakarinis, vakarų, vakaris
 • mot vest (adv.) vakarų link, į vakarus
 • nesen mot (v.) kepštelėti nosimi
 • prelle av mot () šuoliuoti, grybštelėti, atšokti, atsimušti, rikošetuoti
 • rette mot (v.) laikyti ginklą nukreiptą į
 • rette mot () nutaikyti, nusitaikyti, nukreipti, stebeilyti, spoksoti, įbesti akis, sužiurti
 • rette søkelyset mot (v.) pabrėžti, išryškinti, parodyti
 • rotte seg sammen mot () suburti, susiburti, susimokyti, veikti prieš, veikti išvien
 • samle mot (v.) ruošti, kaupti, įsidrąsinti
 • samle mot () sukaupti visą drąsą, visas jėgas, sukaupti visą drąsą/visas jėgas
 • samle alt sitt mot () sukaupti drąsą
 • sette brystet mot (v.) sutikti, pasipriešinti
 • sette kursen mot () eiti, vykti, traukti, keliauti į
 • sette mot i (v.) padrąsinti, drąsinti, paskatinti
 • sette opp mot (v.) priversti kovoti su, nukreipti prieš
 • sette opp mot hverandre (v.) pastatyti priešpriešiais, rungtis, varžovu, priversti kovoti su, nukreipti prieš
 • sikte mot (v.) nusitaikyti, nukreipti
 • sikte mot () iššauti, šauti, atidengti ugnį
 • skylle mot (v.) plauti, skalauti
 • snu seg mot () išlieti pyktį ant, šaipytis, užsipulti, graužti, staiga užsipulti
 • stile rett mot () mauti tiesiai prie, šaute šauti prie
 • som vender mot () priešais
 • stille opp mot hverandre (v.) sugretinti
 • stille opp mot (v.) pastatyti priešpriešiais, rungtis, varžovu, priversti kovoti su, nukreipti prieš
 • styre mot () prilėkti, prišokti
 • vende ut mot (v.) stūksoti, langais išeiti į
 • vende ut mot () stovėti prieš, būti atsigręžusiam, išeiti į, langais išeiti į
 • spille mot (v.) vaidinti, dėtis, žaisti, lošti, būti vaidinamam, žaisti su
 • spille mot () iškviesti
 • stikke grelt av mot () kirstis
 • stride mot (v.) neparodyti, prieštarauti
 • stride mot () kirstis su, prieštarauti
 • stritte mot (v.) kovoti, grumtis, stengtis ištrūkti
 • stryke mot hårene () erzinti, pykinti, paprašyti, sutrukdyti, nervinti, trukdyti, varginti, įsibrauti, supykinti, suerzinti
 • stå med fronten mot () stovėti atsigręžus, atsigręžti
 • stå med ryggen mot veggen () būti įvarytam į kampą, būti priremtam prie sienos
 • stå skrikende mot hverandre () kirstis
 • støte tåen mot (v.) susitrenkti
 • støtte mot (v.) atremti, paremti
 • ta veien mot () eiti, vykti, traukti, keliauti į
 • verne mot (v.) ginti, sulaikyti
 • uvilje mot (n.) priešiškas nusistatymas, antipatija
 • vende baksiden mot () stovėti nugara į ką
 • vende seg mot (v.) stovėti atsigręžus, atsigręžti, suktis, sukti, nukreipti
 • vende seg mot () nusigręžti nuo, susipykti su
 • verne seg mot (v.) atmušti, atremti
 • være spydig mot () išlieti pyktį ant, šaipytis, užsipulti, graužti, staiga užsipulti
 • være trofast mot () paremti, remti, užstoti, lipti
 • øve vold mot (v.) įžeisti, papiktinti, šokiruoti, piktinti
 • Terrorangrepet mot Yazidiene i Irak 2007 2007 m. Katanijos sprogimai

mot sinonimai bakover, bestemt for, etter, med kurs for, over, , på vei til, sammenliknet med, til, som preller av mot/glir av på, begeistring, djervhet, entusiasme, fasthet, fatning, fryktløshet, henrykkelse, iherdighet, karakterstyrke, kraft, modighet, pågangsmot, ryggrad, sjelsstyrke, tapperhet, imot, kontra, versus., vs., argumentere for/mot, måle seg med/mot, prøve krefter med

mot- sinonimai anti-, motsatt, mot-/uvillig, nølende

Netoliese mot- esantys žodžiai