-verk lietuviškai

-verk vertimas galvos skausmas, gamykla, sometimes fabrikas, išleidimas, paskelbimas, meno kūrinys, gamykla, sometimes fabrikas, darbas, skausmas, kančia, kūrinys, kompozicija, mašinos, įrengimai, pramonės įranga, įmonė, ámonë, fabrikas, mechanizmas, leidinys, mašinos, įrengimai, pramonės įranga, įmonė, gamykla, ámonë, fabrikas, raštai, kūriniai, elgesys, elgsena, darbai, mašinos, įrengimai, pramonės įranga, įmonė, gamykla, ámonë, fabrikas

  • sette i verk (v.) atlikti, įvykdyti
  • Instituttet for religiøse verk Religinių reikalų institutas

-verk sinonimai anlegg, bruk, fabrikk, inventar, –mølle, spinneri, verk, –verk, hodepine/-verk, mølle

verk sinonimai atferd, åtferd, framferd, gjøremål, holdning, oppførsel, skrifter, tekster, vandel, anlegg, arbeid, arbeidsplass, bruk, fabrikk, forlagsvirksomhet, inventar, jobb, komposisjon, maskineri, mekanisme, mølle, –mølle, offentliggjøring, pine, –pine, publikasjon, publisering, smerte, spinneri, stykke, urverk, utgiving, -verk, –verk, kunstverk

–verk sinonimai anlegg, bruk, fabrikk, inventar, –mølle, spinneri, verk, -verk

Netoliese -verk esantys žodžiai