annulation lietuviškai

annulation vertimas anuliavimas, panaikinimas, atšaukimas, nutraukimas, skundas dėl pripažinimo negaliojančiu

  • recours en annulation CE (n.) ieškinys dėl EB sprendimo panaikinimo
  • recours en annulation (n.) skundas dėl pripažinimo negaliojančiu
  • annulation de dette fiscale (n.) mokestinio įsiskolinimo nurašymas

annulation sinonimai abrogation  , abolition, abrogation, absolution, anéantissement, biffage, caducité, cassation, cessation, contravis, dédit, dénonciation, désaveu, destruction, dissolution, effacement, extinction, infirmation, invalidation, liquidation, négation, péremption, radiation, rédhibition, renvoi, rescision, résiliation, résolution, rétractation, retrait, révocation, rupture, suppression, invalidation

Netoliese annulation esantys žodžiai