tvarkyti norvegiškai

tvarkyti vertimas ordne, stelle, gjøre reint, bringe orden i, rydde opp i/vekk, overvåke, stå over, ha oppsyn med, kontrollere, ha makt over, råde over, ha tilsyn med, lede, behandle, manipulere, skjøtte, ta hånd om, se til, håndtere, betjene, styre, forvalte, administrere, regjere, ordne, sette i stand, leie, stå i spissen for, herske, regulere, behandle, ordne med, ta seg av, være opptatt med, pønske på noe

  • griežtai tvarkyti (v.) styre med kadaverdisiplin

tvarkyti sinonimai pasirūpinti, užsiimti, veikti, , būti atsakingam, manipuliuoti, prižiūrėti, puikiai valdyti, reglamentuoti, reguliuoti, saugoti, susitvarkyti su, sutvarkyti, suvaldyti, vadovauti, valdyti

Netoliese tvarkyti esantys žodžiai
Kiti žodžio tvarkyti vertimai