tvarka angliškai

tvarka vertimas order; (veikimo būdas t. p.) manner, procedure ; nustatyta t. established order; abėcėlinė t. alphabetic order; žodžių t. gram. word order; laikytis tvarkos keep order; prašome laikytis tvarkos! order!, order!; atstatyti tvarką restore order; administracine tvarka administratively, by administrative order; rinkimų t. method of voting, voting procedure; darbo t. procedure; (nusistovėjusi) routine

 • Bendrijos muitų tvarka (n.) Community customs procedure
 • pagalbos teikimo tvarka (n.) aid system
 • naujoji ekonominė tvarka (n.) new economic order
 • darbo tvarka (n.) procedure, process
 • viešoji tvarka (n.) public order
 • ne pagal nustatytą tvarką () incorrect, wrong, out of turn, out of place, out of order
 • parlamento darbo tvarka (n.) parliamentary procedure
 • įprasta tvarka (n.) routine, modus operandi
 • eksporto muitų tvarka (n.) export customs procedure
 • muitų stabdymo tvarka (n.) customs procedure suspending duties
 • administracinė tvarka (n.) administrative procedure
 • posėdžių tvarka (n.) conduct of meetings
 • griežta tvarka (n.) regimentation

tvarka sinonimai gera būklė, organizuotumas, seka, tvarkingumas, disciplina, formalumas

Netoliese tvarka esantys žodžiai
Kiti žodžio tvarka vertimai