teisė angliškai

teisė vertimas 1. right; t. į darbą the right to work; veto t. veto; balsavimo t. the vote, suffrage; visuotinė rinkimų t. universal suffrage; pilietinės teisės civic rights; turėti teisę have a right, be entitled; atimti kam teisę deprive smb of his right; atimti pilietines teises disfranchise; suteikti teisę qualify (as); įgyti teisę qualify (for); pasinaudoti savo teise exercise one's right (to);2. (mokslas) law; civilinė ir baudžiamoji t. civil and criminal law; tarptautinė t. international law ; studijuoti teisę study/read law , read for the law;3. dgs. (liudijimas) licence sg; vairuotojo teisės driver's/driving licence sg

 • baudžiamoji karo teisė (n.) military criminal law
 • aplinkos teisė (n.) environmental law
 • regioninė teisė (n.) regional law
 • autoriaus teisė (n.) copyright, right of first publication, ©
 • autoriaus teisė (n.) copyright
 • tarptautinė baudžiamoji teisė (n.) international criminal law
 • Bendrijos teisė (n.) Community law
 • Bendrijos teisė - šalies teisė (n.) Community law - national law
 • administracinė teisė (n.) administrative law
 • budizmo teisė (n.) Buddhist law
 • tarptautinė ekonominė teisė (n.) international economic law
 • tarptautinė prekybos teisė (n.) international trade law
 • tarptautinė teisė - valstybės teisė (n.) international law - national law
 • EB teismų teisė EC case law
 • EB teismų teisė (n.) EC case-law
 • EB teismų teisė (n.) EC case law
 • apsisprendimo teisė (n.) freedom of self-determination
 • balsavimo teisė (n.) franchise, right to vote, vote, suffrage
 • balsavimo teisė (n.) right to vote
 • bankininkystės teisė (n.) law of banking
 • bendroji teisė (n.) common law, case law, precedent
 • pasimatymo teisė (n.) rights of access
 • protestantų bažnytinė teisė (n.) protestant church law
 • santuokos ir šeimos teisė (n.) matrimonial law
 • branduolinės energetikos teisė (n.) nuclear law
 • draudimo teisė (n.) insurance law
 • duomenų apdorojimo teisė (n.) data-processing law
 • informacijos teisė (n.) law relating to information
 • iniciatyvos teisė (n.) power of initiative
 • prigimtinė teisė (n.) natural law
 • derinimo teisė (n.) harmonisation law
 • nuosavybės teisė (n.) ownership
 • prievolių teisė (n.) law of obligations
 • tarptautinė teisė (n.) international law
 • jūrų laivininkystės teisė (n.) maritime law
 • kalinimo įstaigų teisė (n.) law relating to prisons
 • mokesčių teisė (n.) tax law
 • hinduizmo teisė (n.) Hindu law
 • jūrų teisė (n.) law of the sea
 • karo teisė (n.) military law
 • lyginamoji teisė (n.) comparative law
 • piktnaudžiavimas teise (n.) misuse of a right
 • oro teisė (n.) air law
 • paveldėjimo teisė (n.) law of succession
 • privatinė tarptautinė teisė (n.) private international law
 • religijos vidaus teisė (n.) internal law of religions
 • steigimosi teisė (n.) right of establishment
 • tarptautinė mokesčių teisė (n.) international tax law
 • energetikos teisė (n.) energy law
 • islamo teisė (n.) Islamic law
 • suteikti teisę (v.) qualify, dispose
 • baudžiamoji teisė (n.) criminal law
 • darbo teisė (n.) labour law
 • globos teisė (n.) custody
 • ieškinio pareiškimo teisė (n.) right of action
 • civilinė teisė (n.) civil law
 • hebrajų teisė (n.) Hebrew law
 • duoti teisę (v.) entitle
 • konstitucinė teisė (n.) constitutional law
 • medicinos teisė (n.) medical law
 • kosminės erdvės teisė (n.) law of outer space
 • paprotinė teisė (n.) customary law
 • prekių ženklų teisė (n.) trademark law
 • nuosavybės perdavimo teisė (n.) conveyance, conveyance of title, conveyancing, conveying
 • pirmenybės teisė pirkti (n.) right of pre-emption
 • pagal baudžiamąją teisę (adv.) delinquently, feloniously, criminally
 • prieglobsčio teisė (n.) right of asylum
 • privatinė teisė (n.) private law
 • romėnų teisė (n.) Roman law
 • sandorių teisė (n.) law on negotiable instruments
 • tarptautinė darbo teisė (n.) international labour law
 • patentų teisė (n.) patent law
 • prekybos teisė (n.) commercial law
 • kanonų teisė (n.) canon law
 • socialinė teisė (n.) social legislation
 • pirmumo teisė () priority, antecedence, antecedency, anteriority, precedence, precedency, right of way
 • tautų teisė (n.) law of nations
 • teisė atgauti nuosavybę (n.) right of repossession
 • teisė gauti ir skleisti informaciją (n.) right to information
 • originalo perpardavimo atlygio teisė (n.) artist's resale right
 • teisė streikuoti (n.) right to strike
 • teisė į kaupiamąją pensiją (n.) cumulative pension entitlement
 • viešoji tarptautinė teisė (n.) public international law
 • teisė naudotis privačia žeme einančiais keliais (n.) right of way
 • veto teisė (n.) veto
 • teisė rengti demonstracijas (n.) right to demonstrate
 • teisė į sveikatos priežiūrą (n.) right to health
 • įvaikinimo teisė (n.) adoption law
 • teisė kandidatuoti (n.) right to stand for election
 • teisė į mokslą (n.) right to education
 • transporto teisė (n.) transport law
 • įpėdinystės teisė (n.) succession to the throne, succession
 • teisė į būstą (n.) right to housing
 • teisė į darbą (n.) right to work
 • teisė į fizinę sveikatą (n.) right to physical integrity
 • derinimo teisė [V4.1] harmonisation law [V4.1]
 • derinimo teisė [V4.1] (n.) harmonisation law [V4.1]
 • teisė kreiptis į teismą (n.) right to justice
 • teisė pasinaudoti (n.) use, usage, utilization, utilisation, employment, exercise
 • teisė turėti savo kultūrą (n.) right to culture
 • teisė į kosminės erdvės nuosavybę (n.) space property right
 • teisė į vystymąsi (n.) right to development
 • teritorinė teisė (n.) territorial law
 • turintis teisę (adj.) eligible, able
 • viešoji ekonominė teisė (n.) public economic law
 • visuotinė rinkimų teisė (n.) universal suffrage
 • karo teisė [V4.1] military law [V4.1]
 • karo teisė [V4.1] (n.) military law [V4.1]
 • teisė įeiti (n.) access, approach, entree, accession, admittance, admission, entry
 • viešoji teisė (n.) public law
 • įtvirtinta teisė (n.) established right
 • šalies teisė (n.) national law
 • šeimos teisė (n.) family law
 • žemės ūkio teisė (n.) agrarian law
 • augalų veislės nuosavybės teisė (n.) plant variety right
 • pasimatymo teisė [V4.1] rights of access [V4.1]
 • pasimatymo teisė [V4.1] (n.) rights of access [V4.1]
 • prigimtinė teisė [V4.1] natural law [V4.1]
 • prigimtinė teisė [V4.1] (n.) natural law [V4.1]
 • romėnų teisė [V4.1] Roman law [V4.1]
 • romėnų teisė [V4.1] (n.) Roman law [V4.1]
 • teisė į fizinę sveikatą [V4.1] right to physical integrity [V4.1]
 • teisė į fizinę sveikatą [V4.1] (n.) right to physical integrity [V4.1]
 • tarptautinė žmogaus teisių ir laisvių teisė (n.) international human rights law
 • teisė į būstą [V4.1] right to housing [V4.1]
 • teisė į būstą [V4.1] (n.) right to housing [V4.1]

teisė sinonimai teisė/galimybė pareikšti nuomonę

Netoliese teisė esantys žodžiai
Kiti žodžio teisė vertimai