prašyti angliškai

prašyti vertimas 1. (ką ko) ask (smb for smth), beg (smb for smth); (reikalauti) request; p. pagalbos ask for help; p. leidimo ask permission; p. kieno atleidimo beg smb's pardon, apologize to smb; p. patarimo ask (for) advice; p. išmaldos beg, go begging; p. advokatą patarimo ask, arba apply to, a lawyer for advice;2. (kviesti) invite; p. prie stalo call to table; direktorius prašo jus pas save the director wants to see you; prašome nerūkyti no smoking, please!

  • (pa)kviesti, (pa)prašyti ask for
  • prašyti išmaldos (v.) beg

prašyti sinonimai atsiųsti sąskaitą, klausti, kreiptis, kreiptis dėl, kviesti, maldauti, melsti, melstis, pageidauti, pakviesti, paprašyti, poteriauti, pretenduoti į, užrašyti skolon

Netoliese prašyti esantys žodžiai
Kiti žodžio prašyti vertimai