kokybė angliškai

kokybė vertimas quality; produkcijos k. quality of goods; gera k. high quality; bloga k. inferior quality; geros kokybės of high/good quality; blogos kokybės of poor quality, low-grade , bad; kiekybė pereina į kokybę fil. quantity is transformed into quality

  • blogesnė kokybė (n.) inferiority, lower status, lower rank
  • gyvenimo kokybė (n.) quality of life
  • aplinkos kokybė (n.) quality of the environment
  • aukšta garso atgaminimo kokybė (n.) hi-fi, high fidelity
  • produkto kokybė (n.) product quality
  • aukšta garso kokybė () hi-fi, high fidelity
  • mokymo kokybė (n.) teaching quality

kokybė sinonimai įtampa, kokybiškas, laipsnis, lygis, lygmuo, numeris, plokštuma, plotmė, rūšis, sugebėjimai

Netoliese kokybė esantys žodžiai
Kiti žodžio kokybė vertimai