market lietuviškai

market vertimas 1. n 1) turgus; rinka; market for smth ek.paklausa; rinka; come on to the market būti siūlomam parduoti; to flood the market užversti rinką prekėmis; 2) prekyba; pardavimas; sugar has come into the market cukrus (jau) parduodamas; to put on the market pardavinėti, leisti į apyvartą;2. v pirkti arba parduoti turguje

 • market research (n.) rinkotyra
 • market research (n.) rinkos, paklausos tyrimas, rinkos/paklausos tyrimas
 • Market research Rinkotyra
 • market price (n.) rinkos kaina
 • market garden (n.) sklypelis, daržininkystės/sodininkystės ūkis
 • market-garden (n.) daržininkystės, sodininkystės ūkis, sklypelis, daržininkystės/sodininkystės ūkis
 • market value (n.) rinkos kaina
 • foreign market (n.) užsienio rinka
 • common market (n.) bendra rinka
 • Common Market (n.) Europos Sąjunga, Europos Sąjungos
 • black market (n.) juodoji rinka
 • black-market (adj.) juodas, juodasis
 • Black market Juodoji rinka
 • domestic market (n.) vidaus rinka
 • market approval (n.) pritarimas prekybai
 • market access (n.) patekimas į rinką
 • market prices (n.) rinkos kainos
 • market capitalisation (n.) rinkos kapitalizacija
 • market supervision (n.) rinkos priežiūra
 • market support (n.) rinkos palaikymas
 • market gardening (n.) prekinė daržininkystė
 • market intervention (n.) kišimasis į rinką
 • market-place (n.) turgus, prekyvietė, turgavietė
 • market place (n.) turgus, prekyvietė, turgavietė
 • market keeper (n.) gatvės prekiautojas, krautuvininkas, parduotuvės savininkas
 • market stabilisation (n.) rinkos stabilizavimas
 • market study (n.) rinkos, paklausos tyrimas, rinkos/paklausos tyrimas
 • market economy (n.) privatus verslas, rinkos ekonomika
 • market economy (n.) rinkos ekonomika
 • Market economy Rinkos ekonomika
 • market enlargement (n.) rinkos plėtimas(is)
 • Market maker Kotiruotojas
 • market protection (n.) rinkos apsauga
 • Market town Miestelis
 • market organisation (n.) rinkos organizavimas
 • market planning (n.) rinkos planavimas
 • market stall (n.) kioskas, prekystalis, stendas, vitrina
 • stock market (n.) vertybinių popierių birža, vertybinių popierių rinka, birža
 • market-sharing agreement (n.) rinkos pasidalijimas
 • market-square (n.) turgus, prekyvietė, turgavietė
 • Arab Common Market (n.) Arabų bendroji rinka
 • Arab Common Market countries (n.) Arabų bendrosios rinkos šalys
 • Community market (n.) Bendrijos rinka
 • Office for Harmonisation in the Internal Market () Bendrijos vidaus rinkos darninimo biuras
 • Office for Harmonisation in the Internal Market (n.) Bendrijos vidaus rinkos darninimo biuras
 • futures market (n.) sandorių ateičiai rinka
 • labour market (n.) darbo rinka
 • commodities market (n.) prekių rinka
 • preparation for market (n.) prekių parengimas rinkai
 • property market (n.) nekilnojamojo turto rinka
 • foreign exchange market (n.) vertybinių popierių birža, vertybinių popierių rinka, birža, užsienio valiutų rinka
 • foreign exchange market (n.) užsienio valiutų rinka
 • Foreign exchange market Valiutų rinka
 • representative market price (n.) būdingoji rinkos kaina
 • withdrawal from the market (n.) pasitraukimas iš rinkos
 • real estate market (n.) žemės sklypų rinka
 • capital market (n.) kapitalo rinka
 • Capital market Kapitalo rinka
 • financial market (n.) finansų rinka
 • Financial market Finansų rinka
 • payable service (n.) mokama paslauga
 • agricultural market (n.) žemės ūkio rinka
 • liberalisation of the market (n.) rinkos liberalizavimas
 • international market (n.) tarptautinė rinka
 • official market (n.) oficialioji rinka
 • money market (n.) pinigų rinka
 • Money market Pinigų rinka
 • open market (n.) atviroji rinka
 • world market price (n.) pasaulinė rinkos kaina
 • regional market (n.) regiono rinka
 • single market (n.) bendroji rinka
 • Community agricultural market (n.) Bendrijos žemės ūkio rinka
 • spot market (n.) neatidėliotinų atsiskaitymų rinka
 • transport market (n.) transporto rinka
Paaiškinimas anglų kalba
 • (activity) the world of commercial activity where goods and services are bought and sold
 • (socio-economic class) the customers for a particular product or service
 • (grocery store) a marketplace where groceries are sold
 • (industry) the securities markets in the aggregate
 • (mercantile establishment) an area in a town where a public mercantile establishment is set up
 • (merchandise) to engage in the commercial promotion, sale, or distribution of Topic: commerce. Type of: trade
 • (shop) to buy household supplies Topic: commerce. Type of: shop
 • (deal) to deal in a market Topic: commerce. Type of: deal
 • (change) to make commercial

market sinonimai bazaar, deal, demand, fair, food market, jumble sale, marketplace, market place, market-place, market square, market-square, mart, opening, outlet, sale, securities industry, security market, target group, commercialize, offer for sale, put on the market, put up for sale, sell, vend, commercialise

Netoliese market esantys žodžiai