judėjimas vokiškai

judėjimas vertimas Bewegung, Gehwerk, Spielzug, Manöver, Spielraum, Schienenverkehr, Verkehr, Personenverkehr, Fortbewegung, Organisation, Ressort, Dezernat, Bereich, Abteilung, Teil, Dienst

 • Europos judėjimas (n.) europäische Bewegung
 • kultūrinis judėjimas (n.) Kulturbewegung
 • antiglobalistinis judėjimas (n.) Anti-Globalisierungsbewegung
 • antiglobalistinis judėjimas [V4.1] Anti-Globalisierungsbewegung [V4.1]
 • jaunimo judėjimas (n.) Jugendbewegung
 • antieuropinis judėjimas (n.) Bewegung gegen Europa
 • laisvas asmenų judėjimas (n.) freier Personenverkehr
 • laisvas programų judėjimas (n.) freie Verbreitung von Programmen
 • antirasistinis judėjimas (n.) Antirassismusbewegung
 • asociacijų kūrimo judėjimas (n.) soziale Bewegung
 • darbininkų judėjimas (n.) Arbeiterbewegung
 • ekologinis judėjimas (n.) ökologische Bewegung
 • judėjimas dėl autonomijos (n.) Autonomiebewegung
 • laisvas darbuotojų judėjimas (n.) Freizügigkeit der Arbeitnehmer
 • migrantų judėjimas (n.) Wanderungsstrom
 • moterų judėjimas (n.) Frauenbewegung
 • ūkininkų judėjimas (n.) Bauernbewegung
 • antiglobalistinis judėjimas [V4.1] () Anti-Globalisierungsbewegung [V4.1]
 • antiglobalistinis judėjimas [V4.1] (n.) Anti-Globalisierungsbewegung [V4.1]
 • kapitalo judėjimas (n.) Kapitalverkehr
 • laisvas kapitalo judėjimas (n.) freier Kapitalverkehr
 • laisvasis judėjimas (n.) freier Verkehr
 • patriotinis judėjimas (n.) patriotische Bewegung
 • vartotojų judėjimas (n.) Verbraucherbewegung
 • vienijimosi judėjimas (n.) Genossenschaftsbewegung
 • šalies išsivadavimo judėjimas (n.) nationale Befreiungsbewegung
 • žmogaus teisių judėjimas (n.) Menschenrechtsbewegung
 • kultūrinis judėjimas [V4.1] Kulturbewegung [V4.1]
 • kultūrinis judėjimas [V4.1] (n.) Kulturbewegung [V4.1]
 • patriotinis judėjimas [V4.1] patriotische Bewegung [V4.1]
 • patriotinis judėjimas [V4.1] (n.) patriotische Bewegung [V4.1]

judėjimas sinonimai dalis, departamentas, eismas, frontas, gestas, judesys, laisvumas, manevras, mechanizmas, sąjūdis, skyrius, susisiekimas, valstybės tarnyba, veikla

Netoliese judėjimas esantys žodžiai
Kiti žodžio judėjimas vertimai