dauguma angliškai

dauguma vertimas majority; dauguma žmonių most people ; balsų dauguma majority of votes; a majority vote; didelė dauguma large majority; vast majority

  • absoliučioji dauguma (n.) absolute majority
  • politinė dauguma (n.) political majority
  • tylioji dauguma (n.) silent majority
  • balsų dauguma (n.) majority voting
  • paprastoji dauguma (n.) simple majority
  • kvalifikuotoji dauguma (n.) qualified majority

dauguma sinonimai didesnioji dalis, didžiuma, daugiausia, didesnioji dalis, didžiausioji dalis, didžioji dalis, labiausiai

Netoliese dauguma esantys žodžiai
Kiti žodžio dauguma vertimai