blogas angliškai

blogas vertimas 1. bad; ill; (piktas) evl ; b. oras bad/wretched/nasty weather ;2. poor; bloga nuotaika poor spirits ;3. (apie ligonį) weak, poor; bloga sveikata poor health ; jo reikalai blogi things are in a bad way with him; b. virškinimas bad/poor digestion ;4.: audinio blogoji pusė the wrong side

  • blogas virškinimas (n.) dyspepsia, indigestion, stomach upset, upset stomach
  • blogas poelgis (n.) evil, immorality, wickedness, iniquity
  • baisiai blogas (adj.) charnel, ghastly, sepulchral

blogas sinonimai blogos būklės, amoralus, grėsmingas, išpaikintas, kenksmingas, klaidingas, klystantis, nebetinkamas, nedirbantis, nedoras, nedorovingas, negeras, nekorektiškas, nemalonus, nemoralus, nesėkmingas, neteisingas, netinkamas, neveikiantis, niršus, nuožmus, pašvinkęs, piktas, sugedęs, blogas/žiaurus elgesys

Netoliese blogas esantys žodžiai
Kiti žodžio blogas vertimai