atostogos angliškai

atostogos vertimas dgs. leave (of absence) sg; vacation sg; (tarnautojų) holiday sg, leave sg; kar. t. p. furlough sg; (mokykloje) vacation sg, holidays ; recess sg amer.; leisti ką atostogų let smb go on leave, give smb leave (of absence); paleisti atostogų (mokykloje) close school for a holiday; dekretinės a. maternity leave sg; kūrybinės a. creative (work) leave sg; mokamos a. paid holiday/leave sg; nemokamos a. unpaid holiday/leave sg; jis išėjęs atostogų he is on leave, he is on a holiday; eilinės a. usual holiday sg

 • mokamos atostogos (n.) paid leave
 • atostogos dėl ligos (n.) sick leave, sick-leave
 • nemokamos atostogos (n.) unpaid leave
 • mokymosi atostogos (n.) training leave
 • socialinės atostogos (n.) leave on social grounds
 • vaiko priežiūros atostogos (n.) parental leave
 • politinės veiklos atostogos (n.) leave for political activities
 • specialiosios atostogos (n.) special leave
 • tėvo atostogos vaikui prižiūrėti (n.) paternity leave
 • laikinojo nedarbingumo atostogos (n.) sick leave
 • motinystės atostogos (n.) maternity leave

atostogos sinonimai pertrauka

Netoliese atostogos esantys žodžiai
Kiti žodžio atostogos vertimai