at- angliškai

at- vertimas (ati- prieš t ir d) priešd. veiksmažodžiai su at- žymi: 1. priartėjimą prie ko nors: atbristi come wading/fording; atbėgti come running; 2. atskiriamąjį veiksmą: atkąsti bite off; atpjauti cut off; 3. tarpo padarymą: atidengti uncover; atkimšti uncork; 4. grąžinamąjį veiksmą: atgauti receive/ get back; atmušti beat off/back; 5. veiksmo intensyvumą: atsigulėti have lain enough; atsižaisti have played enough

  • (at)aidėti, atkartoti aidu (v.) echo, reecho
  • (at)šipinti, (at)bukinti (v.) abate, blunt, dull
  • (at)slūgti, slinkti, trauktis (v.) recede
  • at(si)lyginti, (su)grąžinti (v.) give back, make restitution, pay back, refund, repay, restitute, return
  • at(si)mušti, atsiginti drive back, fight off, hold off, rebuff, repel, repulse, resist, stand up to, withstand
  • at(si)palaiduoti, at(si)leisti (v.) loosen
  • at(si)naujinimas, pratęsimas (n.) renewal
  • at(si)keršijimas (n.) act of revenge, reprisal, retaliation, retaliatory action, revenge, vengeance
  • at(si)skirti screen off, separate off
  • at(si)sakyti, atmesti (v.) deny
Netoliese at- esantys žodžiai