ap- angliškai

ap- vertimas (api- priešb,p,f) priešd. veiksmažodžiai su ap- žymi: 1. veiksmą, vykstantį aplink ką, aplink ką ratu: apsukti go round; apsupti surround; encircle, round up; apkasti dig round; 2. veiksmą, apimantį daugelį objektų: apšerti feed (all,many); apdalyti distribute (to, among); give out (among); 3. viršijimą, pralenkimą, nugalėjimą: apgerti overcome/defeat (smb) in drinking; apšnekėti overcome/defeat (smb) in talking; 4. veiksmo mažybę: apdžiūti get somewhat dry; apgydyti cure a little

  • (ap)gynimas, apsauga, globa (n.) protection, shelter
  • (ap)cinkuoti (v.) galvanise, galvanize
  • ap(si)švietimas (n.) enlightenment
  • (ap)saugoti, ginti (v.) preserve, protect, shield from
  • (ap)raudoti, ūbauti (v.) howl, roar, ululate, wail, yaup, yawl
  • ap(si)lankymas, viešnagė (n.) call, visit
  • (ap)šviesti, šviesėti (v.) buoy up, lighten, lighten up
Netoliese ap- esantys žodžiai