ant angliškai

ant vertimas prl. 1. on, upon; jis visą dieną ant kojų he is on his feet all day long; kam ant kojos užminti tread/step on smb's foot ; prk. tread on smb's corns/toes; jis pyksta ant manęs he is angry/cross with me; 2. towards, in the direction of; jie eina ant namų they are walking/going homewards. 3.ant- priešd. žymint 1. daiktą, kuris ant ko padėtas, uždėtas, atsiradęs: antgalis pointprotector; antveržlė lock-nut, check-nut; 2. mato, saiko perviršį: antslėgis overpressure lol

 • ant grindų stovintis laikrodis () grandfather clock, longcase clock
 • ant grotelių kepta mėsa (n.) grill
 • ant seklumos () aground
 • ant nugaros (adv.) piggyback, pickaback, pig-a-back
 • ant ribos (adj.) borderline case
 • ant visų keturių () on all fours
 • šuolis į vandenį ant pilvo (n.) belly flop, belly flopper, belly whop, belly whopper, bellyflop
 • stalelis ant ratukų (n.) tea cart, teacart, tea trolley, tea wagon, dumb waiter, tea-trolley, trolley
 • ant mirties slenksčio () at death's door
 • ant žaizdos dedami vaistai (n.) application
 • ant meškos užbėgo () out of the frying-pan into the fire
 • būti ant ribos (v.) verge
 • užsikrauti ant pečių () shoulder
 • vaikiška kėdutė ant ratukų (n.) push-chair, buggy, baby buggy, baby carriage, carriage, perambulator, pram, stroller, go-cart, pushchair, pusher, baby buggy/carriage
 • juodu ant balto () on paper, in writing, in black and white
 • ledai ant pagaliuko (n.) lollipop, sucker, all-day sucker, lolly
 • paguldyti ant menčių () flabbergast, boggle, bowl over
 • išlieti pyktį ant () come down on, go on at, fulminate against, lash out at, rail against, rail at, go through the roof, rant and rave, raise hell, make a stink, raise a stink, take it out on, get about, round on
 • tvirtai stovintis ant kojų (adj.) surefooted, footsure, sure-footed
 • užplaukti ant seklumos () strand, get stranded, run aground, ground
 • ant skurdo ribos () hard up, impecunious, in straitened circumstances, penniless, penurious, pinched, on the breadline
 • atsistoti ant kojų () adjust, conform, adapt, condition, find one's feet
 • būti (kam) ant liežuvio galo be on the tip of one's tongue
 • būti ant kojų () stand upright, stand up straight, be up and about
 • kabėti ant plauko in the balance
 • kepti ant žarijų (v.) barbecue, cook out, barbeque
 • ledinukas ant pagaliuko (n.) lollipop, sucker, all-day sucker, lolly
 • panešiojimas ant nugaros (n.) pickaback
 • pažymėti kainą ant (v.) price
 • piešiniai ant sienų () graffito, graffiti
 • plaukų linija ant kaktos (n.) hairline
 • tupėti ant laktos (v.) roost
 • užplukdyti ant seklumos (v.) ground
 • vaikiška kėdutė ant pavažų () luge, sled, sledge, sleigh, kick-sled, push-chair
 • šuniui ant uodegos () abortive, stillborn, unsuccessful, down the drain
 • gaminti ant garų () steam
 • ilsėtis ant laurų () rest on one's laurels
 • kas ant sprando sëdi (n.) millstone, burden, load, encumbrance, incumbrance, onus, tax, weight
 • kas ant širdies guli on one's mind
 • kepti ant iešmo (v.) grill, broil
 • rėmas mėsai kepti ant žarijų (n.) barbecue, barbeque
 • stovėsena ant plaštakų (n.) handstand
 • virti ant lėtos ugnies (v.) simmer
 • šokti ant () jump on
 • pastatyti ant kojų () iron out, straighten out, put right, right, amend
 • poilsinė ant ratų (n.) trailer, house trailer, van, caravan
 • tvirtai laikytis ant kojų () be fine, do fine, do well, be well, be going strong
 • užklijuoti ant kartono (v.) mount
 • užklijuoti pašto ženklą ant (v.) meter, frank, stamp
 • užsimesti ant pečių (v.) shoulder
 • verti ant siūlo (v.) string, thread, draw

ant sinonimai aplink, aukštai, aukštas, aukštyn, į, į kitą pusę, į šalį, kitoje pusėje, link, per, per-, persi-, po, pri-, , virš

Netoliese ant esantys žodžiai
Kiti žodžio ant vertimai