estado lietuviškai

estado vertimas valstybė, šeimyninė padėtis, būsena, būklė, valstybė, mokesčių deklaravimas, pajamų deklaracija, šalis, kraštas, vyriausybė, valdžia, provincija, valstija, padėtis, sąlygos, gulėti, laikinai pas ką gyventi, nuomoti kambarį, būti, įkurdinti, įrengti, tikti, pasidaryti, valstybė, laukianti vaiko, nėščia, civilinė padėtis, šeimyninė padėtis, konfesinė valstybė, nuotaika, nusiteikimas, rūpestinga valstybė, visuotinės gerovės valstybė, padėtis, pranešimas, teisinė valstybė, nepaprastoji padėtis, kas gelbsti, privalumas, tai, padėtis, socialinės gerovės valstybė, visuotinės gerovės valstybė, dvasia, federacijos valstybė, federacinė valstybė, pranešimas, nėštumas, regioninė valstybė, įsiūtis, vienalytė valstybė, bendrasis kambarys, svetainė, eiti sargybą, tykoti, užklupti, užpulti iš pasalų, būti ką bedarančiam, ketinti, rengtis, su kuo nors baigta, iš nuovargio nepastovintis ant kojų, išsunktas, nusikalęs, nusikamavęs, nusikapstęs, nusivaręs, nusivaręs nuo koto, pavargęs, pavargęs kaip šuo, būti išparduotam, budėti, laukti, saugoti, žiūrėti, eiti sargybą, tykoti, užklupti, užpulti iš pasalų, išmanantis, žinantis, kupinas naujų idėjų, atsiminti, būti atsargiam, saugotis, įklimpti, visi bilietai parduoti, būti viduryje, padėti į vidurį, pritarti, sutapti, sutikti, pritarti, sutapti, sutikti, sutikti su kuo nors, eiti sargybą, saugoti, budintis, eiti sargybą, saugoti, būti, pastatyti, stovėti, sugniuždyti, būti linkusiam, klestėti, tarpti, vešėti, būti kitos nuomonės, nesutarimas, nuomonių išsiskyrimas, pereikvotas, perviršytas, atsiminti, būti atsargiam, eiti sargybą, saugoti, saugotis, streikuoti, sustreikuoti, švytėti iš džiaugsmo, būti, būti/jaustis kaip devintame danguje, būti kaip devintame danguje, jaustis kaip devintame danguje, pašokti iš džiaugsmo, dirbti, eiti, leisti, paleisti, tekėti, veikti, būti ant kojų, prigauti, turėti, valdyti, rimtai draugauti, dirbti, eiti, leisti, paleisti, tekėti, veikti, savo stichijoje, būti, būti/jaustis kaip devintame danguje, būti kaip devintame danguje, jaustis kaip devintame danguje, pašokti iš džiaugsmo, duoti, galioti, pateikti, uždėti, užsimauti, užsivilkti, užtepti, susirgti, turėti, patempti lūpą, rodyti nepasitenkinimą, eiti sargybą, lindėti, slapstytis, slėptis, tūnoti, tykoti, užklupti, užpulti iš pasalų, atitinkamas, tinkamas, būti užsiėmusiam kuo nors, prapuolęs, pražuvęs, kam nors baigta, spinduliuoti, šviesti, būti skirtam kam, būti skirtam kam/susijusiam su kuo, būti susietam, susijusiam su kuo, neturėti pinigų, be pinigų, pakakti, užtekti, linkęs, turėti blogų ketinimų, bendrasis kambarys, svetainė, Valstybė

 • Estado de derecho (n.) teisinė valstybė
 • Estado de Derecho Teisinė valstybė
 • Estado federal (n.) federacinė valstybė
 • Estado Mayor Generalinis štabas
 • Estado del bienestar (n.) socialinės gerovės valstybė
 • Estado del Bienestar () visuotinės gerovės valstybė
 • Estado del bienestar Socialinė valstybė
 • Estado laico (n.) pasaulietinė valstybė
 • Estado confederal (n.) konfederacinė valstybė
 • Estado confesional (n.) konfesinė valstybė
 • Estado federado (n.) federacijos valstybė
 • Estado federado Valstija
 • Estado islámico (n.) islamo valstybė
 • Estado miembro UE (n.) ES valstybė narė
 • Estado unitario (n.) vienalytė valstybė
 • Estado unitario Unitarinė valstybė
 • estado de alma (n.) nuotaika, nusiteikimas
 • estado de cosas (n.) padėtis
 • Estado regional (n.) regioninė valstybė
 • estado de ánimo (n.) nuotaika
 • Estado de ánimo Nuotaika
 • estado pantanoso (n.) pelkėtumas
 • estado civil (n.) civilinė padėtis, statusas
 • estado civil (n.) civilinė padėtis
 • estado comparativo (n.) apibendrinimas, trumpas pakartojimas, apžvalga, recenzija
 • estado de bienestar () visuotinės gerovės valstybė, rūpestinga valstybė
 • estado de excepción (n.) ypatingoji padėtis
 • estado de las cosas (n.) padėtis
 • en estado (adj.) laukianti vaiko, nėščia
 • estado de cuentas (n.) pranešimas, atpildas, atsiskaitymas
 • estado de emergencia (n.) nepaprastoji padėtis
 • estado emocional (n.) dvasia
 • estado gaseoso (n.) gazuotumas
 • estado interesante (n.) nėštumas
 • estado ruinoso (n.) pražūtis, pragaištis
 • atentado contra la seguridad del Estado (n.) grėsmė valstybės saugumui
 • estado ventoso (n.) vėjuotas oras
 • estar en estado (v.) pastoti
 • Estado multiétnico (n.) daugiatautė valstybė
 • Estado Kachin Kačinų valstija
 • estado de gracia (n.) tai, kas gelbsti, privalumas
 • estado grogui (n.) svirduliavimas, silpnumas
 • estado salvaje (n.) įsiūtis
 • proyecto de presupuesto (n.) biudžeto projektas
 • violencia de Estado (n.) valstybinė prievarta
 • Estado Mon Monų valstija
 • Estado de Guerrero Gereras
 • Estado de México Meksikas (valstija)
 • Estado policial Policinė valstybė
 • comercio de Estado (n.) valstybinė prekyba
 • jefe de Estado (n.) valdovas, valstybės vadovas
 • jefe de Estado (n.) valstybės vadovas
 • Jefe de Estado Valstybės vadovas
 • monopolio del Estado (n.) valstybės monopolija
 • presupuesto del Estado (n.) šalies biudžetas
 • Boletín Oficial del Estado (n.) vyriausybės biuletenis
 • Bremen (estado) Brėmenas (žemė)
 • Estado de São Paulo San Paulas (valstija)
 • Estado de agregación de la materia Agregatinė būsena
 • Estado de conservación Apsaugos būklė
 • Estado de situación patrimonial Balansas
 • Nueva York (estado) Niujorko valstija
 • golpe de Estado (n.) perversmas, valstybės perversmas
 • golpe de Estado (n.) valstybės perversmas
 • monte del Estado (n.) valstybinis miškas
 • responsabilidad del Estado (n.) valstybės atsakomybė
 • símbolo del Estado (n.) valstybės simbolis
 • Cambio de estado Būsenos kitimas
 • Esperanza (estado del ánimo) Viltis
 • Estado de Hidalgo Idalgas (valstija)
 • Estado de Paraná Parana (valstija)
 • Estado de Río de Janeiro Rio de Žaneiras (valstija)
 • Estado de oxidación Oksidacijos laipsnis
 • Razón de Estado Nacionalinis interesas
 • Washington (estado) Vašingtonas (valstija)
 • cuarto de estar (n.) bendrasis kambarys, svetainė
 • Los dioses deben estar locos Dievai tikriausiai pamišę
 • Provincia del Estado Libre Fristeitas
 • Separación Iglesia-Estado Bažnyčios ir valstybės atskyrimas
 • Tirol (estado) Tirolis (žemė)
 • Warab (estado) Varabas

estado sinonimai actitud, administración, área, carácter, condición, cuadro, disposición, humor, mandato, nación, país, posición, postura, pueblo, república, situación, talante, territorio, condición, circunstancias, comarca, comunidad autónoma, condición, condiciones, declaración de impuestos, declaración de renta, declaración fiscal, en buenas condiciones, estado de la materia, estado físico, estatus, gobierno, hoja de impuestos, impreso de declaración de impuestos, nación, país, papeleta de impuestos, provincia, región, renta, situación, status, tierra, ministerio de Asuntos Exteriores  , sido

estar sinonimai andar, encontrarse, existir, figurar, mantenerse, permanecer, posar, quedar, quedarse, ser, ubicarse, verse, vivir, volverse, asentarse, echarse, encontrarse, estar situado, estar ubicado, extenderse, hallarse, ocupar, ser, situar, tener, ubicar, yacer, albergar, alojarse, andar, caer, encontrarse, haber, haberse metido, hallarse, hospedarse, residir, ubicarse, vivir, morar  

Netoliese estado esantys žodžiai