valstybė ispaniškai

valstybė vertimas nación, estado, Estado, país, región, pueblo, Estado

 • dalyvaujančioji valstybė (n.) país participante
 • biurokratinė valstybė (n.) funcionarismo, papeleo, trámites, burocracia, expedienteo, funcionariado
 • didžiausio palankumo valstybė (n.) nación más favorecida
 • federacinė valstybė (n.) Estado federal
 • nauja pramoninė valstybė (n.) nuevo país industrializado
 • ES valstybė narė (n.) Estado miembro UE
 • federacijos valstybė (n.) Estado federado
 • galinga valstybė (n.) potencia, lozanía, fuerza, poder, brazo, poderío, pujanza, energía
 • islamo valstybė (n.) Estado islámico
 • konfederacinė valstybė (n.) Estado confederal
 • pasaulietinė valstybė (n.) Estado laico
 • socialinės gerovės valstybė (n.) Estado del bienestar
 • teisinė valstybė (n.) Estado de derecho
 • daugiatautė valstybė (n.) Estado multiétnico
 • diktatoriaus valdoma valstybė (n.) absolutismo, despotismo, dictadura, tiranía, autoritarismo, totalitarismo
 • rūpestinga valstybė (peyorativo) estado demasiado protector, estado de bienestar
 • visuotinės gerovės valstybė () Estado del Bienestar, sociedad afluente, estado de bienestar
 • konfesinė valstybė (n.) Estado confesional
 • neutrali valstybė (n.) neutral
 • regioninė valstybė (n.) Estado regional
 • vienalytė valstybė (n.) Estado unitario

valstybė sinonimai nacija, šalies gyventojai, šalis, tauta

Netoliese valstybė esantys žodžiai
Kiti žodžio valstybė vertimai