tax lietuviškai

tax vertimas 1. n 1) mokestis; to levy taxes rinkti, imti mokesčius; 2) našta, apsunkinimas, įtempimas; 2. v 1) apmokestinti; 2) išmėginti, išbandyti; 3) apkrauti, apsunkinti

 • tax exemption (n.) mokesčio netaikymas
 • after tax (adv.) grynas
 • direct tax (n.) tiesioginis mokestis
 • Direct tax Tiesioginis mokestis
 • tax (someone) with (v.) apkaltinti
 • tax avoidance (n.) mokesčių sumažinimas
 • national tax (n.) valstybės mokestis
 • tax authorities (n.) mokesčių inspekcija
 • tax assessor (n.) ekspertas, vertintojas
 • tax collection (n.) mokesčių rinkimas
 • local tax (n.) vietinė rinkliava
 • local tax (n.) komunalinis mokestis
 • tax convention (n.) mokesčių konvencija
 • tax debt write-off (n.) mokestinio įsiskolinimo nurašymas
 • tax-exempt (adj.) neapmokestintas, be mokesčių
 • tax-free (adj.) neapmokestintas, be mokesčių
 • tax on investment income (n.) investicinių pajamų mokestis
 • tax incentive (n.) mokesčių paskata
 • tax return (n.) mokesčių deklaravimas
 • tax evasion (n.) mokesčių vengimas
 • Tax evasion Mokesčių optimizavimas
 • tax harmonisation (n.) mokesčių derinimas
 • tax on oils and fats (n.) aliejaus ir riebalų mokestis
 • tax inspection (n.) mokesčių tikrinimas
 • tax reform (n.) mokesčių reforma
 • tax income (n.) pajamos, įplaukos
 • tax law (n.) mokesčių teisė
 • Tax law Mokesčių teisė
 • tax offence (n.) nusikaltimas mokesčių tvarkai
 • tax on capital (n.) kapitalo mokestis
 • tax on consumption (n.) vartojimo mokestis
 • tax rebate (n.) mokesčio grąžinimas
 • tax on employment income (n.) darbo užmokesčio mokestis
 • tax on income (n.) pajamų mokestis
 • tax on profits of self-employment (n.) savisamdos pelno mokestis
 • tax relief (n.) mokesčio lengvata
 • non-personal tax (n.) realinis mokestis
 • tax system (n.) mokesčių sistema
 • axle tax (n.) ašies mokestis
 • fuel tax (n.) degalų mokestis
 • basis of tax assessment (n.) apmokestinimo pagrindas
 • flat-rate tax (n.) vienodo tarifo mokestis
 • tax revenue (n.) pajamos, įplaukos
 • personal income tax (n.) fizinių asmenų pajamų mokestis
 • special tax (n.) specialusis mokestis
 • tax-free allowance (n.) neapmokestinimo nuolaida
 • Community tax (n.) Bendrijos mokestis
 • business tax (n.) verslo mokestis
 • capital transfer tax (n.) kapitalo pervedimo mokestis
 • corporation tax (n.) įmonių pelno mokestis
 • import tax (n.) importo mokestis
 • property tax (n.) nuosavybės mokestis
 • Property tax Turto mokestis
 • registration tax (n.) registracijos rinkliava
 • European tax cooperation (n.) Europos mokestinis bendradarbiavimas
 • capital gains tax (n.) kapitalo pelno mokestis
 • distribution of the tax burden (n.) mokesčių naštos paskirstymas
 • environmental tax (n.) aplinkos mokestis
 • export tax (n.) eksporto mokestis
 • indirect tax (n.) netiesioginis mokestis
 • Indirect tax Netiesioginis mokestis
 • international tax law (n.) tarptautinė mokesčių teisė
 • price net of tax (n.) kaina be mokesčio
 • tax rebate [V4.1] mokesčio grąžinimas [V4.1]
 • tax rebate [V4.1] (n.) mokesčio grąžinimas [V4.1]
 • vehicle tax (n.) transporto priemonių mokestis
 • wealth tax (n.) turto mokestis
 • Church tax Bažnytinis mokestis
 • Flat tax Proporcinis mokestis
 • income tax (n.) pajamų mokestis
 • Income tax Pajamų mokestis
 • Tax Freedom Day Laisvės nuo mokesčių diena
 • Progressive tax Progresinis mokestis
 • Regressive tax Regresinis mokestis
 • Tax advisor Mokesčių patarėjas
 • value added tax (n.) pridėtinės vertės mokestis
 • value-added tax (n.) pridėtinės vertės mokestis
 • Value added tax Pridėtinės vertės mokestis
 • Withholding tax Pelno mokestis prie pajamų šaltinio
Paaiškinimas anglų kalba
 • (cess) charge against a citizen's person, property, or activity for the support of government
 • (impose) to levy a tax on Type of: levy
 • (determine) to set or determine the amount of (a payment such as a fine)
 • (strain) to use to the limit
 • (charge) to make a charge against or accuse Type of: charge

Tax sinonimai Institutional Tax, Institutional Taxes, Taxation, Taxes

tax sinonimai burden, encumbrance, impost, incumbrance, levy, load, millstone, revenue enhancement, taxation, weight, onus, accuse, assess, burden, charge, impose, impose a tax, impose a tax on, levy a tax, overtax, reproach, strain, assess, impose, impose a tax, impose a tax on, infuriate, levy a tax, levy a tax on, strain, task, make s.o.'s blood boil, make s.o. see red

tax- sinonimai financial, fiscal

Netoliese tax esantys žodžiai