someone lietuviškai

someone vertimas žr. somebody

 • catch (someone) on the hop užklupti ką
 • call (someone) names išplūsti, plūsti
 • follow in someone's footsteps () sekti kieno nors pėdomis
 • give (someone) the cold shoulder (v.) būti nedraugiškam, elgtis nedraugiškai
 • give (someone) the cold-'shoulder (v.) būti nedraugiškam, elgtis nedraugiškai
 • give (someone) the cold-shoulder (v.) būti nedraugiškam, elgtis nedraugiškai
 • break someone's heart (v.) padaryti ką nelaimingą, draskyti kam širdį
 • fob (someone) off with (something) (v.) apmulkinti
 • be like someone būti būdinga kam
 • be to someone's credit (v.) daryti, teikti kam garbę
 • at someone's beck and call (adv.) laukiantis tik mostelėjimo, tik pirštu pamojus
 • be a credit to (someone) daryti, teikti kam garbę
 • be up someone's street () būti kaip tik
 • do (someone) an injustice būti neteisiam kieno nors atžvilgiu
 • beg someone's pardon () atsiprašyti
 • force someone's hand () priversti ką ką nors daryti, primygti, paspausti
 • catch someone's eye () atkreipti, patraukti dėmesį
 • get (someone) into atpratinti, įpratinti
 • get on someone's nerves erzinti ką, nervinti
 • get tough with (someone) nenusileisti, priešintis
 • give (someone) his due () reikia pripažinti, kad jis
 • behind someone's back kam nors nežinant, slapta, už kieno nors nugaros
 • haul (someone) over the coals duoti pylos
 • hold hands (with someone) laikytis už rankų
 • hold someone hostage (v.) paimti, laikyti įkaitu, paimti/laikyti įkaitu
 • in someone's charge () kieno nors globoje
 • on behalf of (someone) (adv.) kieno nors naudai, kieno nors vardu
 • go to someone's head apsukti galvą
 • go to someone's head () trenkti į galvą, apsukti galvą, apsvaiginti
 • have (someone) on a string vedžioti už virvutės
 • play into someone's hands () pasitarnauti kam, veikti kieno naudai
 • pick someone's brains išklaus(inė)ti (ką)
 • send (someone) packing (v.) išvaryti, pasiųsti ką šalin
 • give someone a buzz () pranešti, užsakyti telefonu, pranešti/užsakyti telefonu, paskambinti į, paskambinti, skambtelėti, paskambinti telefonu
 • keep (someone) on the hop neduoti kam atsikvėpti
 • let (someone or something) alone (v.) palikti ramybėje
 • let (someone or something) be (v.) palikti ramybėje
 • make someone's hair stand on end () išgąsdinti taip, kad plaukai piestu atsistotų
 • make (someone) sick erzinti, siutinti
 • make someone's acquaintance susipažinti su kuo
 • make someone's day suteikti laimės
 • meet (someone) halfway atsakyti tuo pačiu, padaryti tą patį
 • palm (something) off on (someone) atsikratyti perleidžiant, iškišti, iškišti/atsikratyti perleidžiant
 • pick someone's pocket (pa)vogti iš kieno kišenės
 • put (someone) in his place (v.) nurodyti kam tikrąją jo vietą
 • pull someone's leg (v.) apgauti
 • pull someone's leg () šaipytis iš, juoktis iš, apgaudinėti, mulkinti, mulkinti ką
 • pull the wool over someone's eyes (v.) apmauti, akis muilinti
 • put oneself in someone else's place () įsivaizduoti save kieno vietoj
 • put someone's back up įsiutinti, supykdyti
 • put someone's back up () supykinti, pykinti, įžeisti, skaudinti, žeisti, supykdyti, įsiutinti
 • raise someone's hopes () teikti kam nors vilčių, sužadinti kieno viltis
 • raise someone's spirits () pakelti kieno nuotaiką
 • send (someone) about his business (v.) išvaryti, pasiųsti ką šalin
 • set (someone) against (someone) (v.) nuteikinėti ką nors prieš ką nors
 • set (someone) an example rodyti pavyzdį
 • set someone's mind at rest nuraminti ką
 • shake hands with (someone) (v.) paduoti kam nors ranką, paspausti rankas
 • shake someone's hand (v.) paduoti kam nors ranką, paspausti rankas
 • take (someone) for palaikyti
 • under someone's thumb () po kieno nors padu, po padu laikomas
 • take (someone) at his word patikėti kieno žodžiais, priimti už gryną pinigą
 • take (someone) down a peg (or two) nusodinti
 • sweep (someone) off his feet pritrenkti
 • take someone hostage (v.) paimti, laikyti įkaitu, paimti/laikyti įkaitu
 • take someone's part () užstoti, prisijungti, prisišlieti, palaikyti, remti, palaikyti kieno pusę
 • take someone's temperature () matuoti kam temperatūrą
 • take someone's word for it () patikėti kuo nors
 • tax (someone) with (v.) apkaltinti
 • throw dust in someone's eyes () pūsti miglą į akis
Paaiškinimas anglų kalba
 • a human being

someone sinonimai human being, individual, people, person, somebody, soul, mortal, anybody, somebody

Netoliese someone esantys žodžiai